Informacja

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2018 r., od 1 listopada 2018 r. nastąpi wzrost wysokości kwot:

 • specjalnego zasiłku opiekuńczego do 620 zł (tj. o 100 zł),
 • zasiłku dla opiekuna do 620 zł (tj. o 100 zł),
 • zasiłku pielęgnacyjnego do 184,42 zł (tj. o 31,42 zł) – w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego jest to I etap podwyższenia jego kwoty (II etap podwyższenia jego kwoty nastąpi od 1 listopada 2019 r.).

Czytaj więcej: Informacja


Komunikat dot. przyjmowania wniosków w formie papierowej

Informujemy, że wnioski w formie papierowej na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

(świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze 500+, świadczenie „Dobry Start”)

będą przyjmowane w dniach od 01.08.2018 r. do 14.09.2018 r.

wyłącznie w punkcie po byłym Komisariacie Policji w Radlinie
(ul. Ludwika Solskiego 15)

wg poniższego harmonogramu:

 

Dzień tygodniaGodziny przyjmowania wniosków
Poniedziałek8:00 - 15:00
Wtorek8:00 - 16:30
Czwartek8:00 - 15:00
Piątek8:00 - 13:30

 

Od dnia 17.09.2018 r. wnioski będą przyjmowane w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w godzinach urzędowania Ośrodka.

 

UWAGA !!!

 

W środy z wyjątkiem 1 sierpnia 2018 r. Strony nie będą obsługiwane przez pracowników referatu świadczeń, natomiast wnioski będzie można złożyć w sekretariacie tut. OPS (bez wstępnej weryfikacji).

Wszystkie druki wniosków można pobrać w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych OPS oraz ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie (zakładka Druki)


Nowe życie na Emmie! Zapraszamy do udziału w nowym projekcie!

Od lipca 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie jest realizatorem projektu pt. Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i realizowany będzie do końca sierpnia 2020 roku.

Projekt realizowany jest na obszarze rewitalizacji, który został wyznaczony w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2022.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i zawodowym, umożliwiającej im prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz ułatwiającej im dostęp do rynku pracy bez względu na różnice płci.

Czytaj więcej: Nowe życie na Emmie! Zapraszamy do udziału w nowym projekcie!


POPŻ – PODPROGRAM 2017 – efekty

PODPROGRAM 2017 – efekty:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z terenu województwa Śląskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Chorzowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe),
  • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
  • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
  • tłuszcze (olej rzepakowy),
  • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
 3. Pomoc żywnościowa trafiła do 293 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Radlin.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 15,00453 ton żywności,
  • 2051 paczek żywnościowych.
 5. W ramach Podprogramu 2017 dla 168 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 6 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:
  • Warsztaty Ekonomiczne – 6 spotkań dla  168 uczestników