Zapytanie ofertowe OR.371.3.2019

Nazwa i adres Zamawiającego:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług w ramach poradnictwa psychiatrycznego w Punkcie Konsultacyjnym i Punkcie Interwencji Kryzysowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie, ul. Solskiego 15, bądź w razie potrzeby w miejscu pobytu klienta – na terenie miasta Radlin. Świadczenie usług nastąpi doraźnie, w razie zaistnienia potrzeby udzielenia pomocy psychiatrycznej, nie więcej niż 2 godziny miesięcznie. W przypadku wystąpienia wyjątkowej sytuacji uzasadniającej świadczenie poradnictwa psychiatrycznego w wymiarze przekraczającym 2 godziny miesięcznie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Termin składania ofert: 26.07.2019 r. do godziny 12:00.

Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku.

Załączone pliki:


POPŻ – PODPROGRAM 2018 – efekty

PODPROGRAM 2018 – efekty:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z terenu województwa śląskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Chorzowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
  • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
  • tłuszcze (olej rzepakowy),
  • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 3. Pomoc żywnościowa trafiła do 310 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Radlina.
 4. Wydano osobom potrzebującym:
  • 15,26750 ton żywności;
  • 1860 paczek żywnościowych;
  • 0,00 posiłków;
 5. W ramach Podprogramu 2018 dla 77 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
  • Ekonomiczne – jedno spotkanie dla 19 uczestników;
  • Żywieniowe – jedno spotkanie dla 19 uczestników;
  • Kulinarne – jedno spotkanie dla 20 uczestników;
  • Niemarnowanie żywności – jedno spotkanie dla 19 uczestników;

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przystąpiło do pilotażowego programu pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Adresatami programu są dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki. Dzięki programowi opiekunowie będą mogli liczyć na przyznanie kilkunastu dni wypoczynku, a także na możliwość skorzystania z usług specjalistycznych w tym psychologicznych.

Nabór wniosków do programu  „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” prowadzony jest od 26 czerwca 2019 roku do 12 lipca 2019 roku

Kompletne wnioski można składać w siedzibie PCPR w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30-15.30 w pokoju nr 10 na parterze.

Więcej informacji: