Zmiany w programie „Rodzina 500+”

Od 1 lipca 2019 roku wchodzą w życie zmiany dotyczące świadczeń z programu „Rodzina 500+”.

Najważniejsze zmiany:

  • Świadczenie 500+ będzie przysługiwała na każde dziecko do ukończenia 18 roku życie bez względu na kryterium dochodowe,
  • Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie uzależnione jak dotychczas od wymogu ustalenia alimentów od drugiego rodzica w przypadku osób samotnie wychowujących,
  • Wprowadzenie 3-miesięcznego terminu na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko liczonego od dnia urodzenia dziecka,
  • Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku,
  • Świadczenia zyskają również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • Zmiana dotycząca okresu składania wniosków – od 2021 r. przesunięcie momentu składania wniosków o świadczenia wychowawcze na nowy okres świadczeniowy (z lipca na luty), jak i samego okresu świadczeniowego (dotychczasowy październik – wrzesień na proponowany czerwiec – maj)
Ważne!

Wnioski można będzie składać od 1 lipca 2019 roku w wersji elektronicznej oraz od 1 sierpnia 2019 roku w wersji papierowej.

Z kolei osoby, które złożą wnioski od lipca do września 2019 roku będą miały wypłacone świadczenia z wyrównaniem za ten okres. Natomiast wnioski złożone po 30 września 2019 r świadczenie zostanie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania.


Zapytanie ofertowe OR.371.1.2019

Zleceniodawca:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi u dziecka z Zespołem Downa, na terenie Radlina, w dni powszednie w wymiarze 90 minut tygodniowo, w tym:
1) wsparcie logopedyczne – 30 minut tygodniowo.
2) wsparcie fizjoterapeutyczne – 60 minut tygodniowo.

Termin składania ofert: 22.05.2019 r. do godziny 12:00.

Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku.

Załączone pliki:


Życzenia

Z okazji Świąt Wielkanocnych dużo zdrowia, radości, mnóstwa wiosennego optymizmu oraz wzajemnej życzliwości
życzą
Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie