Archiwum dnia: 16 stycznia 2020


UWAGA: Zmiana banku obsługującego Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie

Od dnia 16.01.2020 r. bankową obsługę Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie prowadzić będzie Mikołowski Bank Spółdzielczy, którego placówka znajduje się w Radlinie przy ul. Korfantego 3.

Spłaty wszelkich należności na rzecz Ośrodka z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (odsetek) należy dokonywać na nowy rachunek bankowy o numerze:

26 8436 0003 0000 0026 8046 0001