Aktualności


Kolejny Festyn na Marcelu za nami!

9 października 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie, wspólnymi siłami ze Świetlicą Środowiskową „Koliba” zorganizował Festyn Integracyjno-Kulturalno-Edukacyjny na umownej dzielnicy Radlina Marcel. Impreza miała miejsce przy ul. Pocztowej 4 na terenie nowej siedziby Świetlicy, która w tym dniu została oficjalnie otworzona poprzez uroczyste przecięcie wstęgi przez włodarzy miasta.

Festyn zorganizowany został w duchu rewitalizacji bowiem zarówno remont „familoka” celem utworzenia Świetlicy jak i sama impreza zostały sfinansowane przy pomocy funduszy europejskich przeznaczonych na ten cel.

Czytaj więcej: Kolejny Festyn na Marcelu za nami!


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2018

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

  • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami POPŻ,
  • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
  • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Czytaj więcej: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018


Uwaga – listopad ostatnim miesiącem składania wniosków o Dobry Start (300+)

Przypominamy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego są przyjmowane do dnia 30 listopada danego roku, a Wnioski złożone po upływie tego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski można składać drogą elektroniczną oraz w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka pod. nr tel 32/ 456 70 72.


18.10.2018 – Targi pracy i aktywizacji zawodowej w Pszowie

Informujemy, że w dniu 18.10.2018 r. w godz. 10:00-12:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie przy ul. Traugutta 1 odbędą się targi pracy i aktywizacji zawodowej pod patronatem Burmistrza Miasta Pszów.

Targi organizowane są przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Pszowie oraz Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Wodzisławiu Śląskim.

Szczegóły na plakacie.

 

Załączone pliki: