Aktualności


Numer SOS – Linia Pomocy Pokrzywdzonym

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

Zadzwoń na numer +48 222 309 900

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

Linia całodobowa, bezpłatna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków.

Pod telefonem i czatem dyżurują psychologowie, prawnicy, osoby doświadczone w kontakcie z pokrzywdzonymi.

Czytaj więcej: Numer SOS – Linia Pomocy Pokrzywdzonym

„Aktywny samorząd” rok 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, informuje o naborze wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Program Aktywny samorząd skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności głównie dla osób w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Więcej informacji:


Zbiórka na rzecz poszkodowanych w wybuchu gazu

Informujemy, że wciąż trwa zbiórka na rzecz poszkodowanych w wybuchu gazu, który miał miejsce w Radlinie pod koniec stycznia.

Rodzinie można pomóc:

 • poprzez serwis Pomagam.pl : https://pomagam.pl/radlinskaprzystan
 • poprzez wpłaty na specjalne konto: 84 8470 0001 2029 0026 4242 0001 z dopiskiem “Dla Natalii i jej ojca”
 • wrzucając datki do puszek ze zbiórki publicznej

Pełna lista punktów gdzie można wrzucić pieniądze do puszek:

 • Urząd Miasta Radlin – na parterze w głównym budynku
 • Silueta Radlin
 • Steak House Radlin
 • Dralex Radlin
 • Salonik prasowy w Netto Radlin
 • Od Dobrej Heksy Czyżowicka 29 Wodzisław Śląski
 • Sklep „Świeżyzna” w Netto Radlin
 • PP nr 2 im. Jasia i Małgosi w Radlinie
 • Sklep zoologiczny Dogmat – Mendego 2 Wodzisław Śląski
 • Sklep ABC ul. Rymera 103 Radlin
 • Sekretariat Szkoły Podstawowej nr im. . Mickiewicza Radlin
 • Salon Fryzjerski U ASI ul. Wolności 1 Radlin

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta.


Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym (SPES)

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Czytaj więcej: Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym (SPES)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2019

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są:

Czytaj więcej: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2019