Aktualności


Życzenia

Z okazji Świąt Wielkanocnych dużo zdrowia, radości, mnóstwa wiosennego optymizmu oraz wzajemnej życzliwości
życzą
Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie


04.04.2019 – Pracownik socjalny

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych to 19 kwietnia 2019 r. do godz. 13:00.

Załączone pliki:


Informacje dot. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Obywatelskiej na terenie Powiatu Wodzisławskiego

Stowarzyszenie „DOGMA” z siedzibą w Katowicach jest organizacją pozarządową, która w 2019 r. prowadzi 3 Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego na terenie Powiatu Wodzisławskiego – w Pszowie, Mszanie oraz w Radlinie.

Z darmowej porady prawnej i obywatelskiej może skorzystać każda osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy. Oświadczenie takie składane jest osobie świadczącej nieodpłatne poradnictwo. Na poradę obowiązują zapisy, których można dokonać pod numerem telefonu: 32 412 09 51.


27.03.2019 – Psycholog [nabór zakończony]

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie zatrudni psychologa do pracy z rodzinami zagrożonymi problemami społecznymi, przede wszystkim przemocą. Praca polegać będzie przede wszystkim na indywidualnym kontakcie z klientem i pracy grupowej.

Od kandydatów oczekujemy kierunkowego wykształcenia i doświadczenia w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc, osobami z problemem alkoholowym, osobami w kryzysie, borykającymi się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Praca oferowana jest na ¼ etatu, przede wszystkim w Punkcie Interwencji Kryzysowej oraz Punkcie Konsultacyjnym dla Rodzin, znajdujących się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie ul. Solskiego 15.

Osoby zainteresowane, spełniające w/w wymagania prosimy o przesłanie do dnia 5 kwietnia 2019 roku do godz. 13:00 podania o pracę wraz z CV na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin lub na adres e-mail: ops@radlin.pl

Dodatkowych informacji udziela p. Aleksandra Sitek pod nr tel. 32 4567363 lub 32 4567231 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00.

Załączone pliki:

Aktualizacja (11.04.2019 r.):


„Aktywny samorząd” rok 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż z dniem 12 marca 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Program „Aktywny samorząd” skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności głównie dla osób w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2019 roku program „Aktywny samorząd” Moduł I został rozszerzony o pomoc kolejnej grupie osób wykluczonych w dostępie do komunikacji i informacji, a także osób mających problem z porozumiewaniem się oraz poszerzony o nowe formy wsparcia.

Czytaj więcej: „Aktywny samorząd” rok 2019