Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o zamówieniach.


Zapytanie ofertowe OR.371.5.2019

Nazwa i adres Zamawiającego:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług w ramach poradnictwa psychiatrycznego w Punkcie Konsultacyjnym i Punkcie Interwencji Kryzysowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie, ul. Solskiego 15, bądź w razie potrzeby w miejscu pobytu klienta – na terenie miasta Radlin. Świadczenie usług nastąpi doraźnie, w razie zaistnienia potrzeby udzielenia pomocy psychiatrycznej, nie więcej niż 2 godziny miesięcznie. W przypadku wystąpienia wyjątkowej sytuacji uzasadniającej świadczenie poradnictwa psychiatrycznego w wymiarze przekraczającym 2 godziny miesięcznie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Termin składania ofert: 16.08.2019 r. do godziny 12:00.

Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku.

Załączone pliki:

Aktualizacja (19.08.2019 r.):


Zapytanie ofertowe OR.371.4.2019

Nazwa i adres Zamawiającego:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w ramach poradnictwa psychologicznego w Punkcie Konsultacyjnym i Punkcie Interwencji Kryzysowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie, ul. Solskiego 15, w dni powszednie, w wymiarze 10 godzin miesięcznie, tj. 2 x 5 godzin w godzinach pracy Ośrodka.

Termin składania ofert: 07.08.2019 r. do godziny 12:00.

Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku.

Załączone pliki:

Aktualizacja (09.08.2019 r.):


Zapytanie ofertowe OR.371.3.2019

Nazwa i adres Zamawiającego:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług w ramach poradnictwa psychiatrycznego w Punkcie Konsultacyjnym i Punkcie Interwencji Kryzysowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie, ul. Solskiego 15, bądź w razie potrzeby w miejscu pobytu klienta – na terenie miasta Radlin. Świadczenie usług nastąpi doraźnie, w razie zaistnienia potrzeby udzielenia pomocy psychiatrycznej, nie więcej niż 2 godziny miesięcznie. W przypadku wystąpienia wyjątkowej sytuacji uzasadniającej świadczenie poradnictwa psychiatrycznego w wymiarze przekraczającym 2 godziny miesięcznie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Termin składania ofert: 26.07.2019 r. do godziny 12:00.

Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku.

Załączone pliki:

Aktualizacja (30.07.2019 r.):


Zapytanie ofertowe OR.371.2.2019

Nazwa i adres Zamawiającego:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w ramach poradnictwa psychologicznego w Punkcie Konsultacyjnym i Punkcie Interwencji Kryzysowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie, ul. Solskiego 15, w dni powszednie, w wymiarze 10 godzin miesięcznie, tj. 2 x 5 godzin w godzinach pracy Ośrodka.

Termin składania ofert: 12.07.2019 r. do godziny 12:00.

Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku.

Załączone pliki:

Aktualizacja (18.07.2019 r.):


Zapytanie ofertowe OR.371.1.2019

Zleceniodawca:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi u dziecka z Zespołem Downa, na terenie Radlina, w dni powszednie w wymiarze 90 minut tygodniowo, w tym:
1) wsparcie logopedyczne – 30 minut tygodniowo.
2) wsparcie fizjoterapeutyczne – 60 minut tygodniowo.

Termin składania ofert: 22.05.2019 r. do godziny 12:00.

Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku.

Załączone pliki:

Aktualizacja (29.05.2019 r.):