Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o zamówieniach.


Zapytanie ofertowe OR.371.7.2019

Nazwa i adres Zamawiającego:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla osób dorosłych, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – catering.
Przez gorący posiłek Zamawiający rozumie jednodaniowy obiad.

Termin składania ofert: 06.12.2019 r. do godziny 13:00.

Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku.

Załączone pliki:

Aktualizacja 05.12.2019 godz. 12:12:

Aktualizacja (09.12.2019 r.):


Zapytanie ofertowe OR.371.6.2019

Nazwa i adres Zamawiającego:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług w ramach poradnictwa psychiatrycznego w Punkcie Konsultacyjnym i Punkcie Interwencji Kryzysowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie, ul. Solskiego 15, bądź w razie potrzeby w miejscu pobytu klienta – na terenie miasta Radlin. Świadczenie usług nastąpi doraźnie, w razie zaistnienia potrzeby udzielenia pomocy psychiatrycznej, nie więcej niż 2 godziny miesięcznie. W przypadku wystąpienia wyjątkowej sytuacji uzasadniającej świadczenie poradnictwa psychiatrycznego w wymiarze przekraczającym 2 godziny miesięcznie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Termin składania ofert: 20.09.2019 r. do godziny 12:00.

Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku.

Załączone pliki:

Aktualizacja (24.09.2019 r.):


Zapytanie ofertowe OR.371.5.2019

Nazwa i adres Zamawiającego:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług w ramach poradnictwa psychiatrycznego w Punkcie Konsultacyjnym i Punkcie Interwencji Kryzysowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie, ul. Solskiego 15, bądź w razie potrzeby w miejscu pobytu klienta – na terenie miasta Radlin. Świadczenie usług nastąpi doraźnie, w razie zaistnienia potrzeby udzielenia pomocy psychiatrycznej, nie więcej niż 2 godziny miesięcznie. W przypadku wystąpienia wyjątkowej sytuacji uzasadniającej świadczenie poradnictwa psychiatrycznego w wymiarze przekraczającym 2 godziny miesięcznie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Termin składania ofert: 16.08.2019 r. do godziny 12:00.

Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku.

Załączone pliki:

Aktualizacja (19.08.2019 r.):


Zapytanie ofertowe OR.371.4.2019

Nazwa i adres Zamawiającego:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w ramach poradnictwa psychologicznego w Punkcie Konsultacyjnym i Punkcie Interwencji Kryzysowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie, ul. Solskiego 15, w dni powszednie, w wymiarze 10 godzin miesięcznie, tj. 2 x 5 godzin w godzinach pracy Ośrodka.

Termin składania ofert: 07.08.2019 r. do godziny 12:00.

Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku.

Załączone pliki:

Aktualizacja (09.08.2019 r.):


Zapytanie ofertowe OR.371.3.2019

Nazwa i adres Zamawiającego:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług w ramach poradnictwa psychiatrycznego w Punkcie Konsultacyjnym i Punkcie Interwencji Kryzysowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie, ul. Solskiego 15, bądź w razie potrzeby w miejscu pobytu klienta – na terenie miasta Radlin. Świadczenie usług nastąpi doraźnie, w razie zaistnienia potrzeby udzielenia pomocy psychiatrycznej, nie więcej niż 2 godziny miesięcznie. W przypadku wystąpienia wyjątkowej sytuacji uzasadniającej świadczenie poradnictwa psychiatrycznego w wymiarze przekraczającym 2 godziny miesięcznie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Termin składania ofert: 26.07.2019 r. do godziny 12:00.

Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku.

Załączone pliki:

Aktualizacja (30.07.2019 r.):