Dzień Pszczółki Mai na Marcelu! (zdjęcia z festynu)


24 lipca 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie, wspólnie ze Świetlicą Środowiskową „Koliba” zorganizował Festyn Integracyjno – kulturalno – edukacyjny na umownej dzielnicy Radlina Marcel. Impreza miała miejsce przy ul. Pocztowej 4 na terenie nowej siedziby Świetlicy. Tematem przewodnim były pszczoły podkreślając hasło promocyjne „Radlin miasto z sercem dla owadów”. Miasto Radlin włączyło się bowiem w działania ekologiczne na rzecz przywrócenia owadów zapylających do przestrzeni miejskiej, chcąc stworzyć im przyjazne warunki do życia oraz zapewnić odpowiednią ilość roślinności. Wykorzystując okazję jaką był Dzień Pszczółki Mai organizatorzy Festynu również chcieli mieć swój udział w akcji, edukować i uzmysławiać, jak ważne jest to, aby mieć przy sobie jak najwięcej tych małych, pożytecznych towarzyszy.

W trakcie Festynu odbyły się warsztaty z zakwiecania terenów zielonych roślinami miododajnymi, malowanie twarzy, liczne gry i zabawy. Przygotowano również plac zabaw dla dzieci z dmuchaną zjeżdżalnią i trampoliną na czele. Częścią łączącą pokolenia było jak zwykle brawurowo przyjęte karaoke oraz wspólne grillowanie. Poza warsztatami, wymiar edukacyjny podkreślała prelekcja na temat pożyteczności pszczół i specyfiki ich zwyczajów oraz zorganizowany na jej podstawie quiz
z nagrodami. Na ręce Pani Dyrektor Świetlicy Środowiskowej przekazano hotel dla owadów.

Jak co roku festyn został bardzo dobrze przyjęty przez lokalną społeczność za co serdecznie dziękujemy zapowiadając, że to nie ostatnia tego typu impreza organizowana w ramach projektu „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa”, który realizowany będzie do końca sierpnia 2020 roku.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja,dla poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.