Informacja dot. Programu Dobry Start 300 +


Z dniem 1 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

W wyniku nowelizacji od 1 sierpnia 2019 r. zmienia się definicja szkoły.

Zmiana polega na umożliwieniu przyznawania świadczenia Dobry start na dzieci, które poczynając od roku szkolnego 2019/2020 będą się uczyć/uczą się w szkołach dla dorosłych (szkoła dla dorosłych to organizacja kształcenia możliwa do zastosowania w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej) oraz w szkołach policealnych (szkoła policealna to typ szkoły ponadpodstawowej).

Wnioski o świadczenie Dobry start na dzieci, które będą uczyć się/uczą się w w/w szkołach, składamy drogą tradycyjną (wersja papierowa) od 1 sierpnia 2019 r.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MRPiPS zamieszczony został, zalecany do stosowania od 1 sierpnia br. przy ubieganiu się o świadczenie Dobry start tradycyjną drogą (wersja papierowa), zaktualizowany wzór wniosku o świadczenie Dobry start uwzględniający ww. zmiany obowiązujące od 1 sierpnia 2019 r.

W kanałach internetowych składania wniosków o świadczenie Dobry start (banki, emp@tia, ZUS), wciąż funkcjonować będzie dotychczasowy wzór wniosku).

Świadczenie Dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Zachęcamy do składania wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze 500+, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie dobry start drogą elektroniczną, poza wyżej wymienionymi.

Przypominamy, że wnioski o świadczenie 300+ składamy do 30.11.2019 r.