Informacja dot. świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500+


Osoby, które mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. tylko 1 wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci, w tym dodatkowo na pierwsze dziecko.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane i wypłacane do 30 września 2019 r.) na okres do 31 maja 2021 r.

Ważne jest by złożyć wniosek do 30 września br., by móc otrzymywać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.