Informacja dot. zadania koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017, poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018 r. realizacja zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego zostaje przekazana Wojewodom.

W związku z powyższym na terenie województwa śląskiego sprawy będą realizowane przez:

Śląski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
ul. Powstańców 41 a
40-024 Katowice

tel. 32 606 33 56, 32 606 33 65