Jarmark Bożonarodzeniowy 2018 (Wrocław)


Z okazji zbliżających się świąt 11 grudnia 2018 r. w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla osób starszych z obszarów zdegradowanych miasta Radlin odwiedziliśmy Wrocław i wzięliśmy udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym. Po obiedzie grupa seniorek zwiedziła również Panoramę Racławicką.