Kalendarz wypłat


Miejsce wypłaty:

 

Urząd Miasta Radlin
ul. Józefa Rymera 15 – parter
w godzinach pracy Urzędu

 

UWAGA:

Harmonogram dotyczy jedynie wypłat w formie gotówki – nie dotyczy przelewów!

 

Harmonogram na miesiąc czerwiec 2018 r.

 

Data wypłatyRodzaj świadczenia
11.06.2018 (poniedziałek)Zasiłki okresowe
15.06.2018 (piątek)Zasiłki celowe
Świadczenie pieniężne
25.06.2018 (poniedziałek)Zasiłki stałe
27.06.2018 (środa)Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzicielskie
Świadczenie pielęgnacyjne
Zasiłki pielęgnacyjne
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)
Fundusz alimentacyjny
500+
 

Harmonogram na miesiąc lipiec 2018 r.

 

Data wypłatyRodzaj świadczenia
10.07.2018 (wtorek)Zasiłki okresowe
16.07.2018 (poniedziałek)Zasiłki celowe
Świadczenie pieniężne
25.07.2018 (środa)Zasiłki stałe
30.07.2018 (poniedziałek)Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzicielskie
Świadczenie pielęgnacyjne
Zasiłki pielęgnacyjne
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)
Fundusz alimentacyjny
500+
 

Harmonogram na miesiąc sierpień 2018 r.

 

Data wypłatyRodzaj świadczenia
10.08.2018 (piątek)Zasiłki okresowe
14.08.2018 (wtorek)Zasiłki celowe
Świadczenie pieniężne
24.08.2018 (piątek)Zasiłki stałe
29.08.2018 (środa)Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzicielskie
Świadczenie pielęgnacyjne
Zasiłki pielęgnacyjne
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)
Fundusz alimentacyjny
500+
 

Harmonogram na miesiąc wrzesień 2018 r.

 

Data wypłatyRodzaj świadczenia
10.09.2018 (poniedziałek)Zasiłki okresowe
14.09.2018 (piątek)Zasiłki celowe
Świadczenie pieniężne
25.09.2018 (wtorek)Zasiłki stałe
26.09.2018 (środa)Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzicielskie
Świadczenie pielęgnacyjne
Zasiłki pielęgnacyjne
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)
Fundusz alimentacyjny
500+
 

Harmonogram na miesiąc październik 2018 r.

 

Data wypłatyRodzaj świadczenia
10.10.2018 (środa)Zasiłki okresowe
15.10.2018 (poniedziałek)Zasiłki celowe
Świadczenie pieniężne
25.10.2018 (czwartek)Zasiłki stałe
29.10.2018 (poniedziałek)Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzicielskie
Świadczenie pielęgnacyjne
Zasiłki pielęgnacyjne
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)
Fundusz alimentacyjny
500+
 

Harmonogram na miesiąc listopad 2018 r.

 

Data wypłatyRodzaj świadczenia
09.11.2018 (piątek)Zasiłki okresowe
15.11.2018 (czwartek)Zasiłki celowe
Świadczenie pieniężne
26.11.2018 (poniedziałek)Zasiłki stałe
28.11.2018 (środa)Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzicielskie
Świadczenie pielęgnacyjne
Zasiłki pielęgnacyjne
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)
Fundusz alimentacyjny
500+
 

Harmonogram na miesiąc grudzień 2018 r.

 

Data wypłatyRodzaj świadczenia
10.12.2018 (poniedziałek)
20.12.2018 (czwartek)
Zasiłki okresowe
14.12.2018 (piątek)
20.12.2018 (czwartek)
Zasiłki celowe
Świadczenie pieniężne
20.12.2018 (czwartek)Zasiłki stałe
19.12.2018 (środa)Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzicielskie
Świadczenie pielęgnacyjne
Zasiłki pielęgnacyjne
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)
Fundusz alimentacyjny
500+