Nagrodzono radlińskich wolontariuszy


4 grudnia 2017 r. odbyło się wręczenie nagród w konkursie „XI Radliński Dzień Wolontariusza 2017” realizowanego w ramach projektu „Lepsze jutro”. Podczas imprezy zorganizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury, wolontariusze zgłoszeni przez radlińskie organizacje i instytucje zostali wyróżnieni za bezinteresowną pomoc oraz działania na rzecz lokalnej społeczności.

Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja wybrała 4 zwycięzców, którymi zostali:

  • Pani Katarzyna Konofał, Pani Barbara Szendzielorz oraz Pan Bogusław Szendzielorz – od kilku lat wspólnie organizują w Radlinie biegi charytatywne dla osób z całego województwa, a nawet dalszych regionów. Na ich barkach spoczywa organizacja nagród, poczęstunków, wyznaczenia trasy i współpraca z innymi instytucjami. Co roku impreza gromadzi około 200 uczestników, których wpłaty przekazywane są na konto fundacji celem wsparcia konkretnego dziecka. Wolontariusze Ci zorganizowali również z własnej inicjatywy spotkanie kolędowe w Parku Leśnym na Obszarach, które zgromadziło wiele osób i w trakcie którego zbierano środki na rehabilitację chorego dziecka. Warto przytoczyć tutaj słowa opisujące działalność wolontariuszy, jakie znalazły się w konkursowej karcie zgłoszeniowej: „Warto podkreślić absolutne społeczne zaangażowanie organizatorów i to, że w ten sposób wspomagane są potrzebujące wsparcia chore dzieci z naszego miasta. Ważne jest też, że impreza promuje nasze miasto, ponieważ biorą w niej udział uczestnicy z wielu miast, jest też promocją zdrowia i zdrowego trybu życia”.
  • Pan Krzysztof Sier – działa ma rzecz mieszkańców Radlina oraz powiatu wodzisławskiego. Udziela się m.in. w ramach projektu „Latarnicy Polski Cyfrowej” przekazując wiedzę, która pomaga poznać cyfrowy świat komputerów i Internetu. Bezinteresownie uczy, jak poruszać się w sieci, jak bezpiecznie robić zakupy, korzystać z bankowości elektronicznej, a także jak bez wychodzenia z domu załatwić urzędowe sprawy. „Cechują go: uśmiech, chęci, pomysły i umiejętności, życzliwość, pomoc drugiemu człowiekowi” – tak m.in. nasz laureat został scharakteryzowany w karcie zgłoszeniowej.

Ponadto w konkursie przyznano także wyróżnienia dla 4 wolontariuszy:

  • Pani Janina Szostek, Pani Jolanta Sobik, Pani Halina Duda, Pan Grzegorz Duda – aktywnie uczestniczą w działaniach Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych, prowadzą projekty, organizują imprezy, a także występują w zespole teatralnym. Pani Janina Szostek, Pani Halina Duda i Pan Grzegorz Duda od dwóch lat z ramienia Stowarzyszenia współpracują z radlińskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy wydawaniu żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Panie Jolanta Sobik, Halina Duda i Janina Szostek pracują również jako wolontariuszki w powiatowym projekcie Środowiskowy Interfejs Pomocowy, pomagając w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. W rekomendacjach koordynatora wystawionym poszczególnym wolontariuszom czytamy: „Wykazuje się ogromnym doświadczeniem w kontaktach z osobami potrzebującymi. Niejednokrotnie stanowi wsparcie psychiczne dla uczestników projektu podczas codziennych rozmów czy rozwiązywania bieżących problemów. Ponadto w swojej działalności wolontariackiej inspiruje i zachęca swoich podopiecznych do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, poprzez wspólne spacery i zakupy, wyjazdy rekreacyjne i spotkania integracyjne, a wszystko co robi, robi z ogromną pasją. […] Współpraca z osobą o tak pozytywnym nastawieniu motywuje do działania i daje mnóstwo satysfakcji”.

Podczas imprezy, której główną ideą była promocja wolontariatu i wyróżnienie osób aktywnie działających na rzecz innych wystąpił zespół „Grafit”, który zaprezentował największe przeboje polskiej muzyki lat 60, 70 i 80. Spotkanie zakończyło się rozmowami dotyczącymi dalszych planów radlińskich wolontariuszy.

Wszystkim nagrodzonym laureatom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za bezinteresowne zaangażowanie się w sprawy społeczności lokalnej i chęć pomocy drugiej osobie.