11.03.2019 – Psycholog [nabór zakończony]

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie zatrudni psychologa do pracy z rodzinami zagrożonymi problemami społecznymi, przede wszystkim przemocą. Praca polegać będzie przede wszystkim na indywidualnym kontakcie z klientem i pracy grupowej.

Od kandydatów oczekujemy kierunkowego wykształcenia i doświadczenia w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc, osobami z problemem alkoholowym, osobami w kryzysie, borykającymi się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Praca oferowana jest na ¼ etatu, przede wszystkim w Punkcie Interwencji Kryzysowej oraz Punkcie Konsultacyjnym dla Rodzin, znajdujących się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie ul. Solskiego 15.

Osoby zainteresowane, spełniające w/w wymagania prosimy o przesłanie do dnia 22 marca 2019 roku do godz. 13:00 podania o pracę wraz z CV na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin lub na adres e-mail: ops@radlin.pl

Dodatkowych informacji udziela p. Aleksandra Sitek pod nr tel. 32 4567363 lub 32 4567231 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00.

Załączone pliki:

Aktualizacja (26.03.2019 r.):


Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym (SPES)

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Czytaj więcej: Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym (SPES)

Targi Pracy dla Osób (Nie)Pełnosprawnych w MOPS w Wodzisławiu Śląskim

Zapraszamy osoby poszukujące pracy i bezrobotne oraz młodzież na Targi Pracy dla Osób (Nie)Pełnosprawnych, które odbędą się 8 marca 2019 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Daszyńskiego 3 w godzinach 12:00 – 14:00. Organizatorami przedsięwzięcia są jednostki Ochotniczych Hufców Pracy powiatu wodzisławskiego i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Targi Pracy odbywają się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.

W programie targów: oferty pracy stałej z Powiatowego Urzędu Pracy, oferty pracy krótkoterminowej Punktów Pośrednictwa Pracy jednostek OHP, oferty pracy lokalnych przedsiębiorców oraz oferty bezpłatnego szkolenia kursowego, oferty placówek edukacyjnych i wspierających osoby niepełnosprawne, porady specjalistów.

Bliższych informacji w sprawie Targów Pracy można uzyskać:

  • PPP Wodzisław Śl., ul. Zamkowa 5, tel. 32/ 456 07 90 lub mail: ppp.wodzislawslaski@vp.pl
  • PPP Radlin, ul. Rymera 15, tel. 32/ 454 92 14 lub mail: ppp.radlin@wp.pl
  • OSZ Wodzisław Śl., os. 1 Maja 16 A, tel. 32/ 729 32 00, mail: osz.wodzislaw@wp.pl

„Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem!”

Informujemy, że trwa nabór do projektu „Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem!”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs. Nr projektu WND-RPSL.09.02.05-24-03HF/18-003.

Projekt realizowany będzie przez Powiat Wodzisławski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy ulicy Wałowej 30. Więcej informacji w aktualnym regulaminie oraz pod numerem telefonu 32 455 83 04 wew. 36, w godz. od 8:00 do 12:00.

Załączone pliki:


e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści

Urząd Miasta Radlin zaprasza swoich mieszkańców do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności korzystania z internetu oraz zapoznanie się z obsługą komputera.

Na szkoleniach będzie można dowiedzieć się między innymi: W jaki sposób korzystać z bankowości elektronicznej? Jak zapisać się przez internet do lekarza? Co zrobić, by zadbać o prywatność naszą i bliskich w sieci? Co napisać w CV, by dostać dobrą pracę?

Każda pełnoletnia osoba może skorzystać z takich szkoleń, których najbardziej potrzebuje. Szkolenia odbywać się będą w nowej siedzibie Świetlicy Środowiskowej w Radlinie przy ulicy Pocztowej 4 w terminach dogodnych dla uczestników. Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Świetlicą Środowiskową pod numerami telefonów: 606142605 lub 32 4407430

Bezpłatne szkolenia online: Małgorzata Jegier tel. 663 600 609, e-mail malgorzata.jegier@e-mocni.org.pl

 

Więcej informacji: