Poszukujemy asystentów osobistych osób niepełnosprawnych

Burmistrz Radlina oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie poszukują osób, które mogłyby świadczyć usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w formie umowy zlecenia, w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” w roku 2020.

Asystentem może być:

  • osoba, która posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
  • osoba z wykształceniem przynajmniej średnim posiadająca, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zadaniem asystenta będzie w szczególności pomoc osobie niepełnosprawnej w wyjściu, dojazdach i powrocie z wyznaczonych miejsc związanych z życiem codziennym lub rehabilitacją osoby niepełnosprawnej, a także pomoc w zakupach czy załatwieniu spraw urzędowych.

Osoby spełniające w/w kryteria i wyrażające chęć świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o kontakt mailowy na adres: ops@radlin.pl lub telefoniczny pod numerami 32-4567231 lub 32-4567363 wew. 11, 13, 17 w terminie do dnia 19 listopada 2019 r.

Zatrudnienie asystentów będzie możliwe jedynie po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego do Wojewody Śląskiego wniosku oraz uzyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji:


XIII Radliński Dzień Wolontariusza

Już po raz trzynasty w naszym mieście odbędą się obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Z tej okazji Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Radlinie zapraszają wszystkich do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Organizacje, w których realizowany jest wolontariat, jak i osoby prywatne mogą zgłaszać kandydatów do tytułu „Wolontariusza Roku 2019”. Głównymi celami konkursu jest promowanie idei wolontariatu wśród młodzieży i dorosłych, uhonorowanie najbardziej aktywnych wolontariuszy działających na rzecz społeczności lokalnej oraz zachęcanie mieszkańców do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Kandydaci mogą być zgłaszani osobiście lub tradycyjną drogą pocztową (na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie, ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin) oraz poprzez e-mail (ops@radlin.pl).
Poniżej do pobrania Regulamin konkursu, oświadczenie Kandydata oraz formularz zgłoszeniowy – termin nadsyłania zgłoszeń – 22 listopada 2019 r.godz. 12:00.

XIII Radliński Dzień Wolontariusza odbędzie się 10 grudnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie.

Załączniki do pobrania:


Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”.

Głównym celem Konkursu jest wyróżnienie przedsiębiorstw społecznych prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, które najpełniej realizują i popularyzują ideę ekonomii społecznej. W ramach Konkursu przyznane będą trzy nagrody finansowe w wysokości 1500,00 zł brutto dla każdego laureata, tytuły „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019” oraz pamiątkowe dyplomy i statuetki.

Czytaj więcej: Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019

Światowy Dzień Żywności

Ustanowiony przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w 1979 r. Światowy Dzień Żywności obchodzi się corocznie, na całym świecie, w dniu 16 października. Jego celem jest pogłębianie świadomości społecznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i niedożywieniem.

Obchody Światowego Dnia Żywności mają miejsce co roku, również w wielu polskich miastach. Dzieje się to dzięki zaangażowaniu dzieci, młodzieży, nauczycieli, ogromnej liczbie wolontariuszy oraz organizacji pozarządowych.

Każdego roku obchodzą go również Banki Żywności, z którymi nasz Ośrodek współpracuje wydając żywność najuboższym z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa czy też pobierając artykuły spożywcze ze sklepu Tesco, które trafiają na Świetlicę Środowiskową w Radlinie. Podejmujemy szereg inicjatyw, działań towarzyszących, spotkań edukacyjnych pragnąc zwrócić uwagę na paradoks związany z tym, że w naszym kraju problem niedożywienia ciągle dotyczy ponad kilku milionów ludzi żyjących w ubóstwie, podczas gdy jednocześnie jesteśmy w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o marnowanie żywności.

Dowiedz się więcej jak nie marnować żywności > https://niemarnuje.bankizywnosci.pl/jak-nie-marnowac/

Zapraszamy też do zobaczenia krótkiego filmiku ukazującego w jaki sposób działają Banki Żywności


Zaproszenie na spotkanie dotyczące Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane wsparciem usługami asystenta osoby niepełnosprawnej na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w siedzibie Ośrodka, ul. Solskiego 15 (pomieszczenia po Świetlicy Środowiskowej Koliba) w dniu 15 października (wtorek) o godzinie 16:00.

Celem Programu jest możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym a także ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Ze względu na krótki termin złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację Programu (22 października 2019 r.) prosi się o zapoznanie ze szczegółami Programu celem przedstawienia na spotkaniu własnych potrzeb i podpisania wstępnych deklaracji uczestnictwa w nim.

Więcej informacji: