17.01.2018 – Psycholog [nabór zakończony]

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie zatrudni psychologa do pracy z rodzinami zagrożonymi problemami społecznymi, przede wszystkim przemocą. Praca polegać będzie przede wszystkim na indywidualnym kontakcie z klientem i pracy grupowej.

Od kandydatów oczekujemy kierunkowego wykształcenia i doświadczenia w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc, osobami z problemem alkoholowym, osobami w kryzysie, borykającymi się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Praca oferowana jest na ¼ etatu, przede wszystkim w Punkcie Interwencji Kryzysowej oraz Punkcie Konsultacyjnym dla Rodzin, znajdujących się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie ul. Solskiego 15.

Osoby zainteresowane, spełniające w/w wymagania prosimy o przesłanie do dnia 31 stycznia 2018 roku do godz. 13.00 podania o pracę wraz z CV na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin lub na adres e-mail: ops@radlin.pl

Dodatkowych informacji udziela p. Aleksandra Sitek pod nr tel. 32 4567363 lub 32 4567231 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00.

Załączone pliki:

 

Aktualizacja (12.02.2018 r.):


Informacja dot. zadania koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017, poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018 r. realizacja zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego zostaje przekazana Wojewodom.

W związku z powyższym na terenie województwa śląskiego sprawy będą realizowane przez:

Śląski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
ul. Powstańców 41 a
40-024 Katowice

tel. 32 606 33 56, 32 606 33 65


„Od szkolenia do zatrudnienia” – projekt OHP

Informujemy, że Ochotnicze Hufce Pracy realizują w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” projekt „Od szkolenia do zatrudnienia” współfinansowany ze środków unijnych. Projekt przeznaczony jest dla osób w wieku 18-24 lat.

Więcej informacji można uzyskać w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Radlinie przy ul. Rymera 15 (tel. 32 454 92 14). Zachęcamy do zapoznania się z plakatem dostępnym poniżej.

Czytaj więcej: „Od szkolenia do zatrudnienia” – projekt OHP


Waloryzacja kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

W dniu 14 listopada 2017 r. w Monitorze Polskim (M.P. z 2017 r. poz. 1014) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018.

Od 1 stycznia 2018 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1477,00 zł miesięcznie.