Zmiany w kryteriach dochodowych oraz kwotach świadczeń z pomocy społecznej

Informujemy, że od dnia 1 października 2018 r.:

  • kryterium dla osoby samotnie gospodarującej wynosić będzie 701 zł (dotychczas 634 zł),
  • kryterium dla osoby w rodzinie wynosić będzie 528 zł (dotychczas 514 zł),
  • maksymalna kwota zasiłku stałego wynosić będzie 645 zł (dotychczas 604 zł),
  • kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 308 zł (dotychczas 208 zł).

 

Do pobrania:


Konkurs „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego zorganizował konkurs „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”. Głównym celem Konkursu jest wyróżnienie dwóch osób starszych mogących stanowić godny do naśladowania wzór dla innych seniorów, wyróżniających się wybitną działalnością i postawą w życiu społecznym. W ramach Konkursu przyznane będą dwa tytuły „Ambasadora/Ambasadorki Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”, a także pamiątkowe dyplomy i/lub statuetki i/lub nagrody. Laureatami mogą zostać osoby w wieku 60 lat lub więcej (liczonym według daty urodzenia na dzień zgłoszenia kandydatury), mieszkające i działające na terenie województwa śląskiego.

Czytaj więcej: Konkurs „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”


Informacja

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2018 r., od 1 listopada 2018 r. nastąpi wzrost wysokości kwot:

  • specjalnego zasiłku opiekuńczego do 620 zł (tj. o 100 zł),
  • zasiłku dla opiekuna do 620 zł (tj. o 100 zł),
  • zasiłku pielęgnacyjnego do 184,42 zł (tj. o 31,42 zł) – w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego jest to I etap podwyższenia jego kwoty (II etap podwyższenia jego kwoty nastąpi od 1 listopada 2019 r.).

Czytaj więcej: Informacja


31.07.2018 – Asystent rodziny [nabór zakończony]

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat na zastępstwo w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych to 10 sierpnia 2018 r. do godz. 13:00.

Załączone pliki:

 

Aktualizacja (21.08.2018 r.):


Komunikat dot. przyjmowania wniosków w formie papierowej

Informujemy, że wnioski w formie papierowej na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

(świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze 500+, świadczenie „Dobry Start”)

będą przyjmowane w dniach od 01.08.2018 r. do 14.09.2018 r.

wyłącznie w punkcie po byłym Komisariacie Policji w Radlinie
(ul. Ludwika Solskiego 15)

wg poniższego harmonogramu:

 

Dzień tygodniaGodziny przyjmowania wniosków
Poniedziałek8:00 - 15:00
Wtorek8:00 - 16:30
Czwartek8:00 - 15:00
Piątek8:00 - 13:30

 

Od dnia 17.09.2018 r. wnioski będą przyjmowane w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w godzinach urzędowania Ośrodka.

 

UWAGA !!!

 

W środy z wyjątkiem 1 sierpnia 2018 r. Strony nie będą obsługiwane przez pracowników referatu świadczeń, natomiast wnioski będzie można złożyć w sekretariacie tut. OPS (bez wstępnej weryfikacji).

Wszystkie druki wniosków można pobrać w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych OPS oraz ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie (zakładka Druki)