Zmarła Bogumiła Oślizło, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie…

 

Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy śp. Bogumiłę Oślizło, która opuściła nas po długiej i ciężkiej chorobie.

Bez względu na zmiany administracyjne i systemowe oraz idące za nimi liczne restrukturyzacje systemu pomocy społecznej Bogumiła Oślizło od 1981 roku była zawodowo związana z niesieniem wsparcia i pomocy dla społeczności lokalnej Radlina. Zawsze uśmiechnięta, otwarta na drugiego człowieka stanowiła wzór dla każdego pracownika socjalnego. Pomimo ciężkiej choroby do końca oddana swej pracy pomagała osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Łączymy się w bólu z rodziną zmarłej i jej najbliższymi…

Msza święta w intencji śp. Bogumiły Oślizło odbędzie się w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Biertułtowach dnia 5 grudnia (środa) o godz. 6.30


Zapytanie ofertowe OR.371.1.2018

Nazwa i adres zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie przy ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla osób dorosłych, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – catering. Przez gorący posiłek Zamawiający rozumie jednodaniowy obiad.

Termin składania ofert: 07.12.2018 r. do godziny 13:00.

Pełna treść zapytania ofertowego w załaczniku.

 

Załączone pliki:

 

Aktualizacja 10.12.2018 r. godz. 10.40: