Spłata należności


Spłaty należności
wszelkich nienależnie pobranych świadczeń (odsetek)
należy dokonywać:

 

  • na rachunek bieżący Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie o numerze:

 

56 8470 0001 2001 0042 2639 0001

 

  • w referacie Finansowo – Księgowym w godzinach pracy Ośrodka.