Uwaga – listopad ostatnim miesiącem składania wniosków o Dobry Start (300+)


Przypominamy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego są przyjmowane do dnia 30 listopada danego roku, a Wnioski złożone po upływie tego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski można składać drogą elektroniczną oraz w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka pod. nr tel 32/ 456 70 72.