Wsparcie psychologiczne


W działającym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie Punkcie Konsultacyjnym dla rodzin oraz Punkcie Interwencji Kryzysowej można skorzystać ze wsparcia psychologicznego wg poniższego harmonogramu:

 

Dzień tygodniaGodziny, w których można skorzystać
ze wsparcia psychologicznego
Wtorek15:00 - 19:00
Czwartek15:00 - 19:00

Kontakt

 

Numer telefonu: 32 4407440

e-mail: pomocpsychologiczna.ops@radlin.pl