XII Radliński Dzień Wolontariusza za nami


W Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie rozdano nagrody w konkursie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Impreza organizowana corocznie od 12 lat przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie odbyła się 7 grudnia. Podczas imprezy wystąpił pochodzący z Rybnika zespół The October Leaves, którego brzmienie to mieszanka klasycznego britpopu z inspiracjami amerykańską muzyką lat 60. Wydarzenie to jest częścią projektu „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa”.

Przed rozpoczęciem koncertu, zostały rozdane nagrody w ogłoszonym konkursie XII Radliński Dzień Wolontariusza, którego zwyciężczynią została Pani Lucyna Ryszka, zgłoszona przez Sportową Szkołę Podstawową nr 2 w Radlinie.

Pani Lucyna – kierownik szkolnej świetlicy, oprócz obowiązkowych zajęć, organizowanych dla uczniów, często wykazuje własną inicjatywę. Organizuje ciekawe konkursy i warsztaty, wnosi wiele własnych pomysłów, uatrakcyjniając pobyt w szkole, zbiórki rzeczy materialnych oraz produktów spożywczych dla najbardziej potrzebujących dzieci. Przez cały rok skutecznie poszukuje sponsorów, opłacając obiady, dodatkowe śniadania i artykuły szkolne dla dzieci z ubogich rodzin. W ramach szkolnego wolontariatu opiekuje się grupą uczniów, którzy pomagają w świetlicy i stołówce szkolnej, wyznacza im zadania oraz nadzoruje ich działania. Bez jej pomocy nie odbyłyby się jarmarki świąteczne organizowane w szkole, zarówno wielkanocny, jak i bożonarodzeniowy. Wolne popołudnia i wieczory spędza w szkole, przygotowując ozdoby świąteczne. Cechuje ją niespotykana charyzma, samodzielność, pomysłowość i kreatywność w działaniu. Jest zawsze uśmiechnięta i chętna do pomocy. Mogą na nią liczyć nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele. Zawsze pomoże, wytłumaczy, zorganizuje, nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Jest wzorem do naśladowania.

Ponadto wśród laureatów konkursu znaleźli się także Pani Lidia Mikołajczyk i Pan Janusz Tałaj, którzy czynnie współpracują z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Miasta Radlin w kwestii opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie miasta. Dbają o to, aby koty były dokarmiane, miały odpowiednią opiekę weterynaryjną, jak również aktywnie szukają dla nich nowych domów. Propagują także w środowisku lokalnym ideę opieki nad zwierzętami i zapewnienia im odpowiedniej opieki.

W trakcie imprezy wyróżnione także trzy osoby działające w Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych – Panie Halinę Dudę, Janinę Szostek i Jolantę Sobik. Udzielają się na rzecz mieszkańców Radlina m.in. przy wydawaniu żywności w ramach programu POPŻ, udzielają się w projekcie Środowiskowy Interfejs Pomocowy prowadzonym przez PCPR w Wodzisławiu Śl. Oraz Branżową Szkołę I Stopnia w Radlinie skierowanym do osób samotnych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych opiekując się osobami najbardziej potrzebującymi pomocy.

Wszystkim nagrodzonym osobom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za bezinteresowne zaangażowanie się w sprawy społeczności lokalnej. Życzymy niegasnącej energii i należnej dumy z wykonywanych działań.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja,dla poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.