Zapytanie ofertowe nr OR.371.2.2017


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania do 30 tys. euro o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi u dziecka z autyzmem, na terenie Radlina, w dni powszednie w wymiarze 8 godzin miesięcznie w tym:

  • wsparcie logopedyczne – 6 godzin miesięcznie,
  • terapia behawioralna – 2 godziny miesięcznie.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2017 r. do godziny 12:00.

Załączone pliki: