Zapytanie ofertowe nr OR.371.4.2017 [unieważnione]


Miasto Radlin, w imieniu którego działa Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie przy ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin, reprezentowany przez Dyrektora zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania do 30 tys. euro.

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie schronienia dla minimum 10 osób bezdomnych z terenu Radlina.

Termin składania ofert upływa w dniu 11.12.2017 r. o godz. 12.00 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).

 

Załączone pliki:

 

Aktualizacja 24.11.2017 r. godz. 13.42: