Zapytanie ofertowe OR.371.1.2018


Nazwa i adres zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie przy ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla osób dorosłych, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – catering. Przez gorący posiłek Zamawiający rozumie jednodaniowy obiad.

Termin składania ofert: 07.12.2018 r. do godziny 13:00.

Pełna treść zapytania ofertowego w załaczniku.

 

Załączone pliki:

 

Aktualizacja 10.12.2018 r. godz. 10.40: