Zapytanie ofertowe OR.371.1.2019


Zleceniodawca:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi u dziecka z Zespołem Downa, na terenie Radlina, w dni powszednie w wymiarze 90 minut tygodniowo, w tym:
1) wsparcie logopedyczne – 30 minut tygodniowo.
2) wsparcie fizjoterapeutyczne – 60 minut tygodniowo.

Termin składania ofert: 22.05.2019 r. do godziny 12:00.

Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku.

Załączone pliki:

Aktualizacja (29.05.2019 r.):