Zapytanie ofertowe OR.371.4.2019


Nazwa i adres Zamawiającego:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w ramach poradnictwa psychologicznego w Punkcie Konsultacyjnym i Punkcie Interwencji Kryzysowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie, ul. Solskiego 15, w dni powszednie, w wymiarze 10 godzin miesięcznie, tj. 2 x 5 godzin w godzinach pracy Ośrodka.

Termin składania ofert: 07.08.2019 r. do godziny 12:00.

Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku.

Załączone pliki:

Aktualizacja (09.08.2019 r.):