Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego OR.371.2.2017


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie informuje, iż zapytanie ofertowe nr OR.371.2.2017 („Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi u dziecka z autyzmem, na terenie Radlina, w dni powszednie w wymiarze 8 godzin miesięcznie (w tym: wsparcie logopedyczne – 6 godzin miesięcznie, terapia behawioralna – 2 godziny miesięcznie) w okresie od lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”) zostaje unieważnione.

Powód unieważnienia:

Oferta nie spełnia warunków oraz wymogów określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Kadra wykazana do wykonania zamówienia w załączniku nr 2 do oferty nie posiada wymaganych kwalifikacji do całościowej realizacji zamówienia.

Załączone pliki: