Centrum Usług Społecznych


Centrum Usług Społecznych (CUS) ma na celu integrację mieszkańców Radlina, lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych. CUS udostępnia miejsca i własną infrastrukturę dla spotkań różnych grup wiekowych, rekreacji, spotkań integracyjnych, warsztatów, szkoleń, prelekcji itp

Radliński CUS jest wynikiem realizacji projektu „Adaptacja budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 87 w Radlinie na potrzeby Centrum Usług Społecznych” i nie ma związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.

Sama idea radlińskiego CUS sięga znacznie dalej a same przewidywane w nim działania wynikające z komplementarnego projektu „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa” realizowane są już od sierpnia 2018 roku.

Prawnie Centrum Usług Społecznych jest w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie. Obecnie w CUS realizowane są cztery programy aktywności lokalnej (PAL):

  • dla osób starszych,
  • niepełnosprawnych,
  • młodzieży,
  • mieszkańców umownej dzielnicy Radlina Marcel.

Od stycznia 2021 r. przeniesiono na teren CUS Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Z założenia CUS jest też otwarty dla organizacji pozarządowych (NGO) i grup nieformalnych.

Kontakt:

Telefony:

Tomasz Stoński – Organizator Pomocy Społecznej – 737 266 660
Jonatan Tomaszewski – Animator Lokalny – 609 493 133