Bezpłatne porady prawne i mediacje w Powiecie Wodzisławskim


Potrzebujesz porady? Skorzystaj z darmowej pomocy prawnika!

Punkt nr 5 w Centrum Usług Społecznych
Radlin, ul. Korfantego 87

Dzień tygodniaGodziny przyjęć
Poniedziałekod godz. 13.00 do godz. 17.00
Wtorekod godz. 13.00 do godz. 17.00
Środaod godz. 09.00 do godz. 13.00
Czwartekod godz. 13.00 do godz. 17.00
Piątekod godz. 09.00 do godz. 13.00

Nieodpłatna pomoc prawna – na czym polega i komu przysługuje?

Na terenie powiatu wodzisławskiego można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnych mediacji. Punkty bezpłatnych porad prawnych znajdują się w Wodzisławiu Śląskim, Radlinie, Pszowie, Rydułtowach oraz w Gorzycach. Sprawdź, na czym polega pomoc, kto może z niej skorzystać i na jakich zasadach.

Jak umówić się na poradę?

Uwaga!

Na porady należy się umawiać telefonicznie pod numerem telefonu

32 412 09 51

w godzinach obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim
(od poniedziałku do środy: 8:00 -15:00, czwartek: 8:00 – 17:00, piątek: 8:00 – 13:00)

e-mailem: pomocprawna@powiatwodzislawski.pl

lub poprzez wypełnienie formularza na stronie

zapisy-np.ms.gov.pl

Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

Z nieodpłatnych porad prawnych i mediacji może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku.

Przed uzyskaniem bezpłatnej porady należy złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów płatnej pomocy prawnej. Oświadczenie takie można pobrać w punkcie od prawnika i wypełnić na miejscu bezpośrednio przed poradą.

Gdy porada dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej należy złożyć również oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Dodatkowo konieczne jest dostarczenie do Starostwa Powiatowego zaświadczenia o pomocy de minimis i informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis.

Porady dla osób ze szczególnymi potrzebami

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna poza punktem (np. poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób), lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Wówczas należy wypełnić wniosek o umówienie porady zdalnej (do pobrania na dole strony), który następnie trzeba przesłać elektronicznie na adres: pomocprawna@powiatwodzislawski.pl lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 92a, 44-300 Wodzisław Śląski.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

 • nieodpłatna pomoc prawna obejmuje poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punktach powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Czym jest mediacja i kto ją świadczy?

 • mediacja jest pozasądową, dobrowolną, poufną i polubowną metodą rozwiązywania sporu, dzięki której strony, przy pomocy mediatora, dochodzą do porozumienia;
 • mediacja jest możliwa we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody;
 • przedmiotem mediacji mogą być m.in. sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku, spadku itp.;
 • korzyści wynikające z mediacji to m.in. skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów procesu, zmniejszenie stresu związanego z konfliktem i sprawą sądową.
 • nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw w których: sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub jeśli zachodzi podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Stałe dyżury mediatorów na terenie powiatu wodzisławskiego:

 • Centrum Usług Społecznych w Radlinie: poniedziałek w godz. 13.00 – 17.00,
 • Zespół Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim: poniedziałek: 8.00 – 12.00, wtorek w godz. 14.00 – 18.00, środa w godz. 14.00 – 18.00.

Istnieje możliwość umówienia mediacji w dowolnym punkcie w ramach godzin dyżurów.

Szczegółowe informacje, w tym harmonogram dyżurów prawników oraz wzory dokumentów do pobrania dostępne są na stronie www.powiatwodzislawski.pl

Więcej informacji: