Nabór na stanowiska

Informacje o naborze kandydatów na stanowiska urzędnicze publikowane są także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radlin.


Ogłoszenie o stałym naborze kandydatów do pełnienia funkcji opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Logo OPS Radlin

Na podstawie art. 3 pkt 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3, art. 162 § 1, art.175 i art. 178 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pełnienia funkcji opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób niepełnosprawnych.

Załączone pliki:


29.03.2022 – Psycholog do pracy z obywatelami Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym

Logo OPS Radlin

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie poszukuje psychologa do pracy z obywatelami Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym.

Zakres świadczonych usług w ramach umowy:

  • udzielanie pomocy psychologicznej uchodźcom wojennym z Ukrainy przebywającym na terenie Radlina
  • prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami,
  • współpraca z instytucjami, urzędami, placówkami i organizacjami udzielającymi pomocy uchodźcom,
  • współpraca z innymi osobami zaangażowanymi w pomoc,
  • udział w działaniach związanych z interwencjami kryzysowymi.

Wymagane wykształcenie wyższe psychologiczne potwierdzone dyplomem polskiej uczelni lub nostryfikowanym w Polsce dyplomem zagranicznej uczelni (magister psychologii) oraz doświadczenie na podobnym stanowisku. Dodatkowym atutem może być doświadczenie w pracy z osobami, które doświadczyły przemocy lub traumy.

Konieczna bardzo dobra znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego umożliwiająca samodzielną pracę z klientem oraz znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym.

Tygodniowa i miesięczna liczba godzin do ustalenia.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 32-4567363 lub drogą elektroniczną na adres: ops@radlin.pl


Ogłoszenie o stałym naborze kandydatów do pełnienia funkcji opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Logo OPS Radlin

Na podstawie art. 3 pkt 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3, art. 162 § 1, art.175 i art. 178 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pełnienia funkcji opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób niepełnosprawnych.

Załączone pliki: