Nabór na stanowiska

Informacje o naborze kandydatów na stanowiska urzędnicze publikowane są także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radlin.


Ogłoszenie o stałym naborze kandydatów do pełnienia funkcji opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Logo OPS Radlin

Na podstawie art. 3 pkt 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych
w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3, art. 162 § 1, art.
175 i art. 178 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz.
1359) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pełnienia
funkcji opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób
częściowo ubezwłasnowolnionych.

Załączone pliki:


16.09.2020 – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Logo MRPiPS

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020″

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie poszukuje osób świadczących usługi ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w formie umowy zlecenia w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020″.

Załączone pliki:


04.12.2019 – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Logo MRPiPS

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020″

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie poszukuje osób świadczących usługi ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w formie umowy zlecenia w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020″.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych: Nabór ma charakter ciągły i będzie trwał do momentu zakontraktowania 3600 godzin przewidzianych do realizacji w Programie.

Załączone pliki: