Ogłoszenie o stałym naborze kandydatów do pełnienia funkcji opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Logo OPS Radlin

Na podstawie art. 3 pkt 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3, art. 162 § 1, art.175 i art. 178 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pełnienia funkcji opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób niepełnosprawnych.

Załączone pliki:


IV Rodzinny Festyn Ekologiczny

Forum Firm

Forum Firm zaprasza na IV Rodzinny Festyn Ekologiczny pod hasłem „Środowisko ponad wszystko” 4 czerwca 2022 r. godz. 15.00 na Placu Radlińskich Olimpijczyków. Program Pikniku:

Stoiska tematyczne:

 • dlaczego pszczoły są ważne dla środowiska?
 • instalacje fotowoltaiczne dla domu,
 • woda źródłem życia,
 • nowoczesne budownictwo ekologiczne,
 • nowe źródła ciepła ekologiczne folie grzewcze,
 • podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych.

Bezpłatne atrakcje dla dzieci:

 • przedstawienie teatralne,
 • dmuchane zamki dla dzieci,
 • warsztaty ekologiczno-kreatywne,
 • warsztaty robotyki,
 • animacje dla dzieci, a w tym: malowanie buziek, tatuaże dla dzieci, modelowanie balonów, gry i zabawy ruchowe,
 • pokazy sztuk walki,
 • happening ekologiczny „Ratuj Wodę”.
Plakat festyn FF

Komunikat w sprawie dodatku osłonowego

Logo dodatek osłonowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie przypomina, iż nadal można składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego. Zgodnie z przepisami przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona jest od źródła ogrzewania

Aby uzyskać podwyższoną kwotę dodatku osłonowego należy zgłosić źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dochody brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego reguluje ustawa o świadczeniach rodzinnych. Wnioski złożone w okresie od stycznia do 31 lipca 2022 r będą rozpatrywane w oparciu o dochody z roku 2020 zaś wnioski złożone od sierpnia do 31 października 2022 r z roku bazowego 2021.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie w godzinach jego urzędowania do 31 października 2022 roku. Wypłata dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie pod numerem tel. 32 4567072


Życzenia

kartka

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Życzy Dyrekcja wraz z Pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie