Najaktywniejszy senior województwa śląskiego poszukiwany

Śląski Urząd Wojewódzki

Przed nami już kolejna edycja organizowanego przez Wojewodę Śląskiego konkursu na najaktywniejszego seniora w województwie śląskim. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wyróżnionych ze względu na płeć, w wyniku których laureaci otrzymają tytuły „Aktywnej seniorki” oraz „Aktywnego seniora”.

Kandydaci powinni mieć ukończone 60 lat i wyróżniać się swoim działaniem na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej. Kandydatów zgłaszać mogą osoby fizyczne, gminy, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie województwa śląskiego.

Zgłoszeń konkursowych dokonywać należy do 22 października 2021 roku poprzez odpowiedni formularz, stanowiący załącznik do regulaminu konkursowego (załącznik nr 1) wraz z podpisanym formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników (załącznik nr 2) oraz oświadczenie kandydata o ukończeniu 60 lat. Wszystkie załączniki wraz z regulaminem dostępne są do pobrania poniżej.

Więcej informacji:


Projekt „Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz osób najbliższych w czasie pandemii SARS-CoV-2.”

Lofo fundacja FCEN

Informujemy, że Fundacja Centrum Edukacji Niewidzialna poszukuje osób do bezpłatnego projektu „Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz osób najbliższych w czasie pandemii SARS-CoV-2.” finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Każda z osób otrzyma 10 godzin pomocy psychologicznej w komfortowej formule teleporadnictwa.

Zainteresowani powinni zgłaszać się mailowo pod adresem: fundacja@fcen.com.pl, dołączając informację o możliwości przetwarzania danych do celów realizacji projektu zgodnie z RODO.
Kontakt telefoniczny: 504-741-214 – Małgorzata Szumowska

Termin przyjmowania zgłoszeń to 15 października.

Więcej informacji:


MDDP Akademia Biznesu wraz z RIPH zaprasza na zajęcia komputerowe

Plakat promocyjny

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k. wraz z Regionalną Izbą Przemysłowo – Handlową w Gliwicach, zaprasza do udziału w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH KOMPUTEROWYCH, realizowanych w ramach w projektu pn. Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego – II edycja, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, konkurs RPSL.11.04.03-IP.02-24-069/19 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdą Państwo na stronie: szkoleniebezbarier.pl


Śląska Akademia Senior@

logotyp

W ramach „Śląskiej Akademii Senior@” zapraszamy na szkolenia komputerowe skierowane dla Seniorów powyżej 65 roku życia zamieszkujących na terenie naszej gminy (oraz innych – pełna lista pod adresem: https://cyfrowy-slask.com/gminy-uczestniczace/). Zajęcia odbywać będą się w 5-10-osobowych grupach pod opieką wyszkolonych specjalistów do pracy z osobami starszymi. Kurs obejmuje 90 h szkoleniowych + 32 h zajęć animacyjnych. Każdy uczestnik projektu po uzyskaniu 60% frekwencji otrzymuje za darmo nowy tablet na własność. Realizacja projektu trwa do 31.08.2021r.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie projektu: http://cyfrowy-slask.com/

Plakat