Integracja na Pocztowej!

Zdjęcie z festynu

Świetlica Środowiskowa „Koliba” oraz Centrum Usług Społecznych w Radlinie zaprasza wszystkich sąsiadów i nie tylko do wspólnego spotkania/poznania się w poniedziałek 05.07.2021 r. w godzinach 15:00 – 19:00, przy ulicy Pocztowej (będziemy na niej widoczni). Trochę gier, trochę zabawy, trochę grillowanej kiełbaski, karaoke.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wypieków! Chętnie poznamy Wasze magiczne przepisy!

Zapraszamy serdecznie!


Spotkanie z ekspertem ZUS w dniu 15 lipca 2021 r.

spotkanie z ekspertem ZUS

Od 1 lipca 2021 r. wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia możesz złożyć tylko elektronicznie:

Jeżeli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie

Zapraszamy: 15 lipca 2021 r. (czwartek) godz. 8:00-12:00 w Centrum Usług Społecznych w Radlinie ul. Korfantego 87

Profil PUE ZUS możesz założyć również samodzielnie. Jak to zrobić: sprawdź www.zus.pl lub zadzwoń 22 560 16 00

Dzięki profilowi PUE załatwisz większość spraw w ZUS przez internet.

Wnioski o świadczenie Dobry Start będzie rozpatrywał ZUS


Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Logo

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przystąpiło do kolejnej edycji programu pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Celem programu jest możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego, a także wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji /dietetyki.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach opieki wytchnieniowej.

Całkowita wartość projektu w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi: 15.300,00 zł.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a także orzeczeniami równoważnymi, z terenu powiatu wodzisławskiego.

Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” prowadzony jest od 25 maja 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc.

Kompletne wnioski można składać osobiście w siedzibie PCPR w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: pcpr_wodz@poczta.onet.pl

Osoby do kontaktu: Izabela Mitko, Jolanta Podleśny.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. (32) 455 14 30 wew. 38 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Więcej informacji:


UWAGA !!! Ważna informacja w sprawie Programu DOBRY START (300+)

Logo ZUS Dobry Start

Od 1 lipca 2021 r. realizatorem rządowego programu „Dobry start” (300+) będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie Ośrodek Pomocy Społecznej.

Realizacja i obsługa świadczeń przyznanych na podstawie programu od 1 lipca 2021 r. , w tym w szczególności: składanie wniosku i załączników do wniosku o przyznanie świadczeń, a także wnoszenie innych pism w sprawie świadczeń; doręczanie decyzji, informacji, postanowień, zawiadomień, wezwań, zaświadczeń i innych pism w sprawie świadczeń – odbywają się wyłącznie w drodze elektronicznej, za pomocą systemów teleinformatycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wszelkie pytania w sprawie świadczenia Dobry Start (300+) należy kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS 22 560 16 00