Pracownicy OPS Radlin laureatami konkursu „Śląski Prometeusz”

„Nigdy nie patrz na nikogo z góry, chyba że właśnie pomagasz mu wstać”
J.Jackson

15 listopada 2023 r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie mieli zaszczyt uczestniczyć w Gali Finałowej „Śląski Prometeusz 2023 – Wojewódzka Nagroda dla Pracowników Systemu Pomocy i Integracji Społecznej”.

Konkurs „Śląski Prometeusz” organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego a jego głównym celem jest wyłonienie i nagrodzenie wybitnych, wyróżniających się pracowników systemu pomocy i integracji społecznej, którzy swą postawą, zaangażowaniem oraz aktywnością wyróżniają się wśród innych pracowników systemu.

Do konkursu można było zgłosić tylko po jednym Uczestniku w nie więcej niż w trzech z wymienionych kategorii konkursowych:

  1. pracownik socjalny
  2. opiekun/pielęgniarka
  3. terapeuta/specjalista reintegracji
  4. pracownik obsługi
  5. asystent rodziny
  6. innowator

Nominowanych do nagrody było aż 51 pracowników systemu pomocy i integracji społecznej z całego województwa śląskiego, tym bardziej rozpiera nas duma, że wszystkie trzy zgłoszone przez nas do konkursu osoby nie tylko zostały wyróżnione, ale zajęły miejsce na podium!

Pani Beata Kurek zdobyła I miejsce w kategorii Pracownik Socjalny i otrzymała zaszczytny tytuł „Śląskiego Prometeusza 2023”.

Pani Krystyna Kryszewska – Dyrektor Ośrodka – zajęła II miejsce w kategorii Innowator oraz Pani Beata Sowa zdobyła II miejsce w kategorii Pracownik Obsługi.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursu, a w sposób szczególny naszym koleżankom i Pani Dyrektor. To niesamowite wyróżnienie i zaszczyt mieć w swoim gronie aż trzech Prometeuszy!


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus – efekty

Logo POPŻ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z terenu województwa śląskiego przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny mleko UHT szynka wieprzowa mielona cukier biały olej rzepakowy o wadze min. 10 kg.

Pomoc żywnościowa trafiła do 320 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa śląskiego.

Osobom potrzebującym przekazaliśmy 5888 kg żywności w formie: 320 szt. paczek żywnościowych.

W ramach POPŻ PP 2021plus dla 6 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 1 warsztat edukacyjny w ramach działań towarzyszących.


XVII Radliński Dzień Wolontariusza 2023

Dzień Wolontariusza 2022 logo

Już po raz siedemnasty w naszym mieście odbędą się obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Z tej okazji Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Organizacje, w których realizowany jest wolontariat, jak i osoby prywatne mogą zgłaszać kandydatów do tytułu „Wolontariusza Roku 2023”. Głównymi celami konkursu jest promowanie idei wolontariatu wśród młodzieży i dorosłych, uhonorowanie najbardziej aktywnych wolontariuszy działających na rzecz społeczności lokalnej oraz zachęcanie mieszkańców do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Kandydaci mogą być zgłaszani osobiście lub tradycyjną drogą pocztową (na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie, ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin) oraz poprzez e-mail (ops@radlin.pl).

Poniżej do pobrania Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy – termin nadsyłania zgłoszeń – 20 listopada 2023 r. godz. 15:00.

Załączniki do pobrania:


Nabór wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W dniu 30 października 2023 r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o środki finansowe Funduszu Solidarnościowego w ramach ww. programu są jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.

Więcej o programie (LINK, strona otwiera się w nowym oknie)


Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

FEPŻ Logotyp

Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ).

Program będzie realizowany przez najbliższe 7 lat – do 2029 r., a jego łączny budżet to aż 583 mln EUR.
FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Z pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ będą mogły skorzystać osoby, których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz spełniać będą przynajmniej jedną z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o której mowa w art. 7 w/w ustawy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie złożył już deklarację udziału w Programie jako organizacja partnerska o charakterze lokalnym. Znaczy to, że jak w latach ubiegłych będzie zajmował się dystrybucją żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Radlina.

Nabór uczestników do programu i jego realizacja planowana jest na okres od grudnia 2023 do października 2024 r.

Wszelkich informacji w temacie udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie przy ul. Solskiego 15. Telefon 737 266 66