Spotkanie z ekspertem ZUS

Logo

Nie masz profilu PUE?

Nie wiesz jak złożyć wnioski o świadczenia z programów Rodzina 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Przyjdź 3 lutego 2022 r. do naszego Centrum Usług Społecznych ul. Korfantego 87 w Radlinie!

W godzinach od 8:00 do 12:00 eksperci ZUS pomogą Ci założyć PUE, złożyć wnioski a także odpowiedzą na wszelkie szczegółowe pytania.

Zapraszamy!

Plakat spotkanie

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ od stycznia w ZUS

baner

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. ZUS przejął też obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+.

RKO – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Wypłaty będą realizowane przez ZUS, co miesiąc, w opcji do wyboru – albo po 500 zł przez 2 lata, albo po 1000 zł przez rok. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane. Wniosek o RKO do ZUS składa się wyłącznie w postaci elektronicznej: za pomocą portalu Emp@tia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

Szczegółowe wyjaśnienia znaleźć można w załącznikach:

Rodzina 500+

Wnioski na kolejny okres świadczeniowy programu 500+ (czyli od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.) można składać do ZUS od 1 lutego 2022 r. Od stycznia ZUS przyjmuje wnioski jedynie na nowo narodzone dzieci. Przypomnijmy, że świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie, przyznawane jest na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Wniosek o 500 + składa się do ZUS: za pomocą portalu Emp@tia, PUE ZUS lub poprzez bankowość elektroniczną. Środki z programu będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Szczegółowe wyjaśnienia znaleźć można w załącznikach:


Od stycznia nowe świadczenie – dodatek osłonowy

Logo dodatek osłonowy
 1. Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:
  • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
  • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.
 1. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

  Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
 1. Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.
  Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:
  • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

   * Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 1. Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r. (wnioski złożone po dniu 31.10.2022r. pozostawia się bez rozpoznania). Wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie, ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez internet, np. za pomocą platformy ePUAP.

Do pobrania:


Dodatek osłonowy

Logo OPS Radlin

Informujemy, że czekamy na publikację ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw oraz ogłoszenie rozporządzenia w sprawie określenia wzoru druku wniosku o dodatek osłonowy. Jak tylko to nastąpi udostępnimy druk wniosku na naszej stronie oraz będzie można go pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie.