Bezpłatne spotkanie z prawnikiem – „Prawo spadkowe, dziedziczenie i wydziedziczenie, rozporządzenie za życia i na wypadek śmierci”

Logo spotkanie prawo spadkowe

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radlinie serdecznie zapraszają na BEZPŁATNE spotkanie z prawnikiem z cyklu „Przy kawie o prawie”

Temat spotkania: „Prawo spadkowe, dziedziczenie i wydziedziczenie, rozporządzenie za życia i na wypadek śmierci”

Prowadzący: Pani Aleksandra Wacławczyk-Karkut

Termin: 13.06.2023 r. godz. 17:00

Miejsce: Centrum Usług Społecznych w Radlinie ul. Korfantego 87

Wstęp wolny.

Plakat spotkanie prawo spadkowe

Ogłoszenie

Logo OPS Radlin

Na podstawie art. 3 pkt 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3, art. 162 § 1, art.175, art. 178 § 1, art. 182 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pełnienia funkcji opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych, kuratorów dla osób niepełnosprawnych oraz kuratorów dla dziecka poczętego a nie urodzonego.

Załączone pliki: