Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych


Logo

2023 r.

Nazwa
1.Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (2023 r.)
2.Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023
3.Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

2022 r.

Nazwa
1.Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (2022 r.)
2.Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2022

2021 r.

Nazwa
1.Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (2021 r.)
2.Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2021