Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o zamówieniach.


Zapytanie ofertowe ZP.371.9.2020

Logo OPS Radlin

Zleceniodawca:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Zapewnienie tymczasowego schronienia w schronisku dla minimum 7 osób bezdomnych miesięcznie (w tym kobiet i mężczyzn), dla których zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) właściwa jest Gmina Radlin, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr ZP.371.9.2020” za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Termin składania ofert upływa w dniu 10.12.2020 r. o godz. 14:00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

Załączone pliki:

Aktualizacja (11.12.2020):


Zapytanie ofertowe ZP.371.14.2020

Logo OPS Radlin

Zleceniodawca:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem jest przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla osób dorosłych, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie – catering w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu, w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie lub innym opakowaniu z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr ZP.371.14.2020” za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Termin składania ofert upływa w dniu 01.12.2020 r. o godz. 16:00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zleceniodawcy).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorców wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

Załączone pliki:

Aktualizacja (19.11.2020, godz. 14:50):

Aktualizacja (10.12.2020):


Zapytanie ofertowe ZP.371.13.2020

Logo OPS Radlin

Zleceniodawca:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem jest przygotowanie, dostarczenie i wydanie gorących posiłków dla osób dorosłych, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu, w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie lub innym opakowaniu z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr ZP.371.13.2020” za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Termin składania ofert upływa w dniu 01.12.2020 r. o godz. 16:00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zleceniodawcy).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorców wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

Załączone pliki:

Aktualizacja (19.11.2020, godz. 14:48):

Aktualizacja (24.11.2020, godz. 12:37):

Aktualizacja (10.12.2020):


Zapytanie ofertowe ZP.371.12.2020

Logo OPS Radlin

Zleceniodawca:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem jest przygotowanie i wydanie gorących posiłków dla osób dorosłych, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu, w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie lub innym opakowaniu z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr ZP.371.12.2020” za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Termin składania ofert upływa w dniu 13.11.2020 r. o godz. 13:00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zleceniodawcy).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorców wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

Załączone pliki:

Aktualizacja (10.11.2020godz. 14:43):

Aktualizacja (10.11.2020, godz. 15:08):

Aktualizacja (16.11.2020):


Zapytanie ofertowe ZP.371.11.2020

Logo OPS Radlin

Zleceniodawca:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem jest przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla osób dorosłych, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie – catering w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu, w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie lub innym opakowaniu z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr ZP.371.11.2020” za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Termin składania ofert upływa w dniu 13.11.2020 r. o godz. 13:00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zleceniodawcy).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorców wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

Załączone pliki:

Aktualizacja (10.11.2020, godz. 15:10):

Aktualizacja (18.11.2020):