Kontakt


Zdjęcie budynku siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

Nazwa:Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres:ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin
NIP:647-18-97-607
REGON:273498362
Dyrektor:Beata Lasok
Zastępca Dyrektora:Dawid Brachmański
Telefony:32 4567363
32 4567231
32 4567072
Fax:32 4407375
E-mail:ops@radlin.pl (Sekretariat)
dyrektor.ops@radlin.pl (Dyrektor)
swiadczenia@radlin.pl (Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych)
pomocpsychologiczna.ops@radlin.pl (Psycholog)
przemoc@radlin.pl (Zespół Interdyscyplinarny)
Adres elektronicznej
skrytki podawczej - ePUAP
/1f74qch0c5/skrytka
/1f74qch0c5/SkrytkaESP
Adres do e-Doręczeń:AE:PL-27959-99849-UDAED-22

Godziny urzędowania:

Dzień
tygodnia

Referat
Pomocy Społecznej

Referat
Świadczeń Rodzinnych
i Alimentacyjnych

Punkt Interwencji
Kryzysowej
PK dla Rodzin

Klub
Wolontariatu

Poniedziałek

07:30 - 15:30

07:30 - 12:00
14:00 - 15:30

08:00 - 12:00

08:00 - 15:30

Wtorek

07:30 - 17:00

07:30 - 12:00
14:00 - 17:00

08:00 - 12:30
13:00 - 17:00

08:00 - 17:00

Środa

07:30 - 15:30

-

08:00 - 12:00

08:00 - 17:30

Czwartek

07:30 - 15:30

07:30 - 12:00
14:00 - 15:30

10:00 - 14:00

08:00 - 15:30

Piątek

07:30 - 14:00

07:30 - 12:00

10:00 - 14:00

08:00 - 14:00

Przyjęcia Stron przez Dyrektora:

Czwartek w godzinach 9:00-12:00

(po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie)

Konta bankowe:

konto nr 26 8436 0003 0000 0026 8046 0001

wpłaty:

  • odpłatność za usługi DPS,
  • odpłatność za usługi opiekuńcze,
  • nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami.

konto nr 42 8436 0003 0000 0026 8046 0004

wpłaty:

  • wpłaty dłużników alimentacyjnych (komornicy sądowi oraz wpłaty własne dłużników)

W tytule przelewu prosimy o wpisanie:

  • danych osoby wpłacającej,
  • numeru decyzji,
  • sprecyzowanie płatności np. zwrot należności z tyt. świadczeń rodzinnych lub funduszu alimentacyjnego.

Lokalizacja na mapie: