Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)


FEPŻ Logotyp

Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ).

Program będzie realizowany przez najbliższe 7 lat – do 2029 r., a jego łączny budżet to aż 583 mln EUR.
FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Z pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ będą mogły skorzystać osoby, których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz spełniać będą przynajmniej jedną z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o której mowa w art. 7 w/w ustawy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie złożył już deklarację udziału w Programie jako organizacja partnerska o charakterze lokalnym. Znaczy to, że jak w latach ubiegłych będzie zajmował się dystrybucją żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Radlina.

Nabór uczestników do programu i jego realizacja planowana jest na okres od grudnia 2023 do października 2024 r.

Wszelkich informacji w temacie udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie przy ul. Solskiego 15. Telefon 737 266 66

Aktualności