Spłata należności


Spłaty należności wszelkich nienależnie pobranych świadczeń (odsetek) należy dokonywać:

  • na rachunek bieżący Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie (UWAGA: nowy numer konta od dnia 16.01.2020 r.)

26 8436 0003 0000 0026 8046 0001

  • w Punkcie Kasowym w Radlinie przy ul. Korfantego 3 (Mikołowski Bank Spółdzielczy)

    Uwaga: od dnia 25.05.2020 r. zmienia się adres siedziby banku.
    Nowa siedziba mieścić się będzie przy ul. Rymera 15 (Urząd Miasta Radlin)