Spłata należności


Spłaty należności wszelkich nienależnie pobranych świadczeń (odsetek) należy dokonywać:

  • na rachunek bieżący Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie (UWAGA: nowy numer konta od dnia 16.01.2020 r.)

26 8436 0003 0000 0026 8046 0001

  • w Punkcie Kasowym Mikołowskiego Banku Spółdzielczego – Filia Radlin
    ul. Rymera 15 (Urząd Miasta Radlin, parter) w godzinach pracy banku tj.:
Dzień tygodniaGodziny otwarcia
Poniedziałek7:30 - 15:00
Wtorek7:30 - 16:30
Środa7:30 - 15:00
Czwartek7:30 - 15:00
Piątek7:30 - 13:30