Projekty


Lista projektów realizowanych
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie

Projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Miasto Radlin”

Logotyp

  Projekt „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa”

  Logotyp

  Projekt „Rodzina bez przemocy”

   

  Projekt „Lepsze Jutro”

  Projekt „Nowe Horyzonty – aktywna integracja społeczności Radlina”