Projekty


Lista projektów realizowanych
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie

 

 

Projekt „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa”

Logotyp

 

Projekt „Rodzina bez przemocy”

 

 

Projekt „Lepsze Jutro”

 

Projekt „Nowe Horyzonty – aktywna integracja społeczności Radlina”