Lepsze Jutro


Kolejny projekt współfinansowany ze środków unijnych za nami!

„Lepsze Jutro” zapewnił klientom Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie partnerski projekt realizowany od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 r. pod takim właśnie tytułem.

Projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w partnerstwie z Ośrodkami Pomocy Społecznej z Radlina, Lubomi, Mszany, Pszowa, Rydułtów i Wodzisławia Śl. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne działania: 9.1. Aktywna integracja poddziałania: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej: Kolejny projekt współfinansowany ze środków unijnych za nami!


Nagrodzono radlińskich wolontariuszy

4 grudnia 2017 r. odbyło się wręczenie nagród w konkursie „XI Radliński Dzień Wolontariusza 2017” realizowanego w ramach projektu „Lepsze jutro”. Podczas imprezy zorganizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury, wolontariusze zgłoszeni przez radlińskie organizacje i instytucje zostali wyróżnieni za bezinteresowną pomoc oraz działania na rzecz lokalnej społeczności.

Czytaj więcej: Nagrodzono radlińskich wolontariuszy


Kolejny festyn na Marcelu za nami !

Tradycyjnie w ostatnią sobotę lipca Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie, w ramach działań środowiskowych projektu „Lepsze Jutro”, zorganizował Festyn Integracyjno-Kulturalno-Edukacyjny na tzw. Szluchcie w samym sercu Kolonii Emma.

Impreza rozpoczęła się na Orliku turniejem piłki nożnej. Amatorskie rozgrywki wygrała drużyna pn. „Victoria Głożyny”. Drużyna przekazała główną nagrodę młodszym uczestnikom turnieju co spotęgowało integracyjny wymiar imprezy. Na festynie zaprezentował się również Klub Szachowy, który poprzez rozgrywki turniejowe reklamował co poniedziałkowe spotkania z szachami odbywające się na Punkcie Wydawania Posiłków. Turniej szachowy wygrał Kazimierz Piontek. Drugie miejsce zajął Robert Kozak a na miejscu trzecim znalazł się Tomasz Stoński.

Czytaj więcej: Kolejny festyn na Marcelu za nami !