Czyste Powietrze


Osoby fizyczne, które zamierzają składać wnioski o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Czyste powietrze” powinny uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej.

2 października 2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia.

W związku z powyższym informujemy, iż Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie będzie wydawał takie zaświadczenia niezbędne do uzyskania dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”.

W przypadku ubiegania się o rozszerzony zakres dofinansowania przy dochodach nie przekraczających:
1400 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego albo
1960 zł na osobę w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, należy uzyskać takie zaświadczenie.

Aby uzyskać je należy wypełnić wniosek o wydanie takiego zaświadczenia dostępny na naszej stronie w zakładce Pliki do pobrania – DRUKI bądź pobrać w wersji papierowej w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.

Więcej informacji na temat wydawania zaświadczeń udzielamy telefoniczne pod numerem tel 324567072.