Projekt „Rodzina bez przemocy”


 

Projekt „Rodzina bez przemocy” dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego 2018 – Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Priorytetem projektu jest rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. W ramach projektu realizowane będą działania mające na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie negatywnych skutków płynących ze stosowania przemocy w rodzinie, podniesienie oferty dla rodzin z terenu Radlina z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz poprawa komunikacji wśród osób zajmujących się na terenie Radlina przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Dofinansowanie projektu: 10 000,00 zł

Okres realizacji projektu: maj – grudzień 2018 r.