Badanie dot. świadczenia usług społecznych

Informujemy, że zespół badawczy Uczelni Korczaka prowadzi największe w Polsce badanie dotyczące świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjonalizacji.

Badanie prowadzone jest na zlecenie instytucji samorządowych (Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej), we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Badanie skierowane jest do osób korzystających z usług domu pomocy społecznej, ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowego centrum pomocy rodzinie, środowiskowego domu samopomocy, dziennego ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej, mieszkania chronionego oraz usług innych instytucji, organizacji pozarządowych itp., wspomagających seniorów, osoby niesamodzielne i z niepełnosprawnością, osób w kryzysie bezdomności i tych, które opuściły pieczę zastępczą.

Badanie ma wskazać, jak rozwijać usługi środowiskowe w Polsce tak, aby osoby wymagające wsparcia mogły jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrostanem w swoim miejscu zamieszkania.

Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wnioski z badania będą podstawą do prowadzenia różnych zmian w obszarze polityki społecznej – stąd ich waga i znaczenie.

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Link jest aktywny przez najbliższe kilka dni. 


Korpus Wsparcia Seniorów

Logo OPS Radlin

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie poszukuje osób chcących zaangażować się jako wolontariusz w pomoc seniorom z terenu naszego miasta. Zapewnienie wsparcia miałoby wymiar społeczny, co rozumiane jest jako wszelkie działania towarzyszące seniorowi w sprawach życia codziennego np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych itp. Drugim obszarem wsparcia są działania ułatwiające dostęp do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty.

Z wolontariuszem świadczącym pomoc zostanie podpisana umowa wolontariacka. Ośrodek zapewnia środki ochrony osobistej, zwrot kosztów dojazdu wolontariusza do seniorów lub dowozu seniorów np. do lekarza, urzędu, ubezpieczenie OC w związku z obrotem gotówką oraz ubezpieczenie NNW.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

Dane kontaktowe: Dawid Brachmański, Jarosław Kuczera tel. 324567363, 324567231 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka, e mail: ops@radlin.pl