Aktualności


Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Pomoc Prawna, porady obywatelskie, mediacja

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad obywatelskich w Centrum Usług Społecznych przy ul. Korfantego 87. Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”.

Więcej informacji:


Kampania informacyjna na temat ochrony tymczasowej oraz przeciwko handlowi ludźmi

Materiały informacyjne (plakat) opracowane przez EUAA

plakat 2 kampania
plakat 1 kampania

Wersja .PDF (plik otwiera się w nowej karcie przeglądarki)

Wersja .PDF (plik otwiera się w nowej karcie przeglądarki)

Inne materiały:

  • Strona KE Information for people fleeing war in Ukraine – dostępna w trzech wersjach językowych (po angielsku, rosyjsku i ukraińsku) – źródło informacji dla wszystkich w zakresie ochrony tymczasowej, praw i obowiązków z niej wynikających, w formacie FAQ,
  • Mapa interaktywna z informacjami o władzach krajowych, opcjami nieodpłatnej podróży, informacjami o opiece zdrowotnej itd.,
  • Strona KE Migration management: Welcoming refugees from Ukraine – przegląd reakcji politycznych na kryzys, w tym platformy solidarności i głównych inicjatyw politycznych,
  • Infolinia Europe Direct hotline and queries : 00 800 6 7 8 9 10 11 – obywatele mogą dzwonić lub wysyłać zapytania pisemne – we wszystkich językach urzędowych UE oraz ukraińskim i rosyjskim.

Ogłoszenie o stałym naborze kandydatów do pełnienia funkcji opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Logo OPS Radlin

Na podstawie art. 3 pkt 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3, art. 162 § 1, art.175 i art. 178 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pełnienia funkcji opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób niepełnosprawnych.

Załączone pliki: