Aktualności


Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Logo

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przystąpiło do kolejnej edycji programu pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Celem programu jest możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego, a także wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji /dietetyki.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach opieki wytchnieniowej.

Całkowita wartość projektu w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi: 15.300,00 zł.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a także orzeczeniami równoważnymi, z terenu powiatu wodzisławskiego.

Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” prowadzony jest od 25 maja 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc.

Kompletne wnioski można składać osobiście w siedzibie PCPR w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: pcpr_wodz@poczta.onet.pl

Osoby do kontaktu: Izabela Mitko, Jolanta Podleśny.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. (32) 455 14 30 wew. 38 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Więcej informacji:


UWAGA !!! Ważna informacja w sprawie Programu DOBRY START (300+)

Logo ZUS Dobry Start

Od 1 lipca 2021 r. realizatorem rządowego programu „Dobry start” (300+) będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie Ośrodek Pomocy Społecznej.

Realizacja i obsługa świadczeń przyznanych na podstawie programu od 1 lipca 2021 r. , w tym w szczególności: składanie wniosku i załączników do wniosku o przyznanie świadczeń, a także wnoszenie innych pism w sprawie świadczeń; doręczanie decyzji, informacji, postanowień, zawiadomień, wezwań, zaświadczeń i innych pism w sprawie świadczeń – odbywają się wyłącznie w drodze elektronicznej, za pomocą systemów teleinformatycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wszelkie pytania w sprawie świadczenia Dobry Start (300+) należy kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS 22 560 16 00


Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Narodowy spis powszechny - logo

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Spis potrwa do dnia 30 września i udział w nim jest obowiązkowy.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 może być zrealizowany przez formy zdalne samopisu:

Z osobami, które nie piszą się samodzielnie skontaktują się telefonicznie rachmistrzowie spisowi, w celu przeprowadzenia spisu w formie wywiadu telefonicznego. Rachmistrzowie dzwonią z numeru 22 828 88 88.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na portalu www.spis.gov.pl


Mamo! Mamo! Mammobus!

Narodowy Fundusz Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach

Informujemy, że w dniach 24-30 maja 2021 r. w Radlinie przy ul. Mariackiej 9 (przy MOK) będzie miała miejsce akcja Mamo! Mamo! Mammobus!

Organizatorem akcji jest Narodowy Fundusz Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach.

Szczegóły akcji na plakacie oraz ulotce: