Projekt „Aktywni niepełnosprawni”


Projekt Włączenie Społeczne logo

„Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami. Projekt, który ma szansę zmienić sytuację osób z niepełnosprawnościami.

Od 1 października 2020 r. realizowany jest projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. To pierwszy tak duży projekt dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w którym można nie tylko proponować rozwiązania, ale także je sprawdzić, czyli przetestować. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

Wejdź na stronę:
http://wlaczeniespoleczne.pl
i wypełnij ankietę lub zostaw swoją opinię w inny sposób (w postaci tekstu, pliku audio czy wideo). Na tej stronie znajdziesz też więcej informacji o projekcie i aktualnych działaniach.