WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁAT DODATKU WĘGLOWEGO


Niezbędne informacje o dodatku węglowym

W związku z brakiem środków na realizację wypłat dodatków węglowych oraz toczącymi się w parlamencie pracami legislacyjnymi w sprawie zmian w ustawie o dodatku węglowym, wstrzymuje się rozpatrywanie wniosków o jego wypłatę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatek węglowy przysługiwał na deklarowane gospodarstwo domowe. Jednakże w związku z przypadkami „mnożenia” liczby gospodarstw domowych, funkcjonujących w ramach jednego adresu, a często w ramach jednego źródła ciepła, rząd podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do ustawy o dodatku węglowym. Obecnie zmiany są nadal procedowane w parlamencie.

Do tej pory gminy nie otrzymały żadnych dotacji na wypłaty dodatku węglowego.

Zanim środki nie zostaną przekazane, świadczenia nie mogą zostać wypłacone.

Ponadto, w ramach nowelizacji wprowadzony zostanie przepis, który wprowadza możliwość wypłacania dodatku w terminie do 60 dni od prawidłowego złożenia wniosku, tyle że rozwiązanie to wejdzie w życie już po 17 września br.

W związku z powyższym, prosimy uzbroić się w cierpliwość oraz śledzić na bieżąco informacje w sprawie dodatku węglowego.