Ukraina


Kampania informacyjna na temat ochrony tymczasowej oraz przeciwko handlowi ludźmi

Materiały informacyjne (plakat) opracowane przez EUAA

plakat 2 kampania
plakat 1 kampania

Wersja .PDF (plik otwiera się w nowej karcie przeglądarki)

Wersja .PDF (plik otwiera się w nowej karcie przeglądarki)

Inne materiały:

 • Strona KE Information for people fleeing war in Ukraine – dostępna w trzech wersjach językowych (po angielsku, rosyjsku i ukraińsku) – źródło informacji dla wszystkich w zakresie ochrony tymczasowej, praw i obowiązków z niej wynikających, w formacie FAQ,
 • Mapa interaktywna z informacjami o władzach krajowych, opcjami nieodpłatnej podróży, informacjami o opiece zdrowotnej itd.,
 • Strona KE Migration management: Welcoming refugees from Ukraine – przegląd reakcji politycznych na kryzys, w tym platformy solidarności i głównych inicjatyw politycznych,
 • Infolinia Europe Direct hotline and queries : 00 800 6 7 8 9 10 11 – obywatele mogą dzwonić lub wysyłać zapytania pisemne – we wszystkich językach urzędowych UE oraz ukraińskim i rosyjskim.

29.03.2022 – Psycholog do pracy z obywatelami Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym

Logo OPS Radlin

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie poszukuje psychologa do pracy z obywatelami Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym.

Zakres świadczonych usług w ramach umowy:

 • udzielanie pomocy psychologicznej uchodźcom wojennym z Ukrainy przebywającym na terenie Radlina
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami,
 • współpraca z instytucjami, urzędami, placówkami i organizacjami udzielającymi pomocy uchodźcom,
 • współpraca z innymi osobami zaangażowanymi w pomoc,
 • udział w działaniach związanych z interwencjami kryzysowymi.

Wymagane wykształcenie wyższe psychologiczne potwierdzone dyplomem polskiej uczelni lub nostryfikowanym w Polsce dyplomem zagranicznej uczelni (magister psychologii) oraz doświadczenie na podobnym stanowisku. Dodatkowym atutem może być doświadczenie w pracy z osobami, które doświadczyły przemocy lub traumy.

Konieczna bardzo dobra znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego umożliwiająca samodzielną pracę z klientem oraz znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym.

Tygodniowa i miesięczna liczba godzin do ustalenia.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 32-4567363 lub drogą elektroniczną na adres: ops@radlin.pl


Spotkanie dla obywateli Ukrainy. Зустріч для громадян України.

Już w najbliższą środę (30 marca) o godz. 11.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie odbędzie się Spotkanie dla obywateli Ukrainy .

Wśród tematów:

 • rynek pracy (Powiatowy Urząd Pracy)
 • świadczenia pieniężne (OPS Radlin)
 • ubezpieczenia społeczne (ZUS)
 • sprawy administracyjne (UM Radlin)

ZAPRASZAMY!

🇺🇦 У середу, 30 березня о Об 11.00 у Муніципальному центрі культури в Радлині (Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie) відбудеться Зустріч для громадян України.

Серед тем:

 • ринок праці
 • грошові виплати
 • соціальна безпека
 • адміністративні справи

ЗАПРОШУЄМО!

Plakat 30.03

Od 26 marca 2022 r. (sobota) obywatele Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko, będą mogli wnioskować o 500+

Logo

Od 26 marca 2022 roku (sobota) obywatele Ukrainy będą mogli wnioskować o świadczenie 500+ na dzieci.

Wnioski o świadczenie będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS).

Profil na PUE ZUS można zarejestrować przy pomocy profilu zaufanego ePUAP lub w trakcie wizyty w ZUS. Kreator wniosku o świadczenie po zalogowaniu się na PUE będzie dostępny w języku ukraińskim.

Instrukcja jak założyć profil PUE ZUS przy pomocy profilu zaufanego ePUAP znajduje się po linkiem:
https://www.zus.pl/portal/pomoc/index.html?faq0005.html

Pomoc w zakresie składania wniosków można uzyskać w każdej placówce ZUS w poniedziałki od godz. 8:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku od 8:00 do 15:00.

W najbliższą sobotę i niedzielę (26 i 27 marca 2022 roku) w godzinach od 9:00 do 15:00 wybrane placówki ZUS w kraju będą dodatkowo obsługiwały klientów z Ukrainy w tym zakresie, w tym Inspektorat ZUS w Wodzisławiu Śląskim.
Więcej informacji zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim znajduje się na stronie www.zus.pl (http://www.zus.pl)

Link do informacji w języku ukraińskim:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/26-berezna-2022-roku-subota-gromadani-ukraini-aki-zdijsnuut-opiku-nad-ditinou-zmozut-podavati-zaavi-na-500-/4511444

Link informacji w języku polskim:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-26-marca-2022-r_-sobota-obywatele-ukrainy-ktorzy-maja-pod-opieka-dziecko-beda-mogli-wnioskowac-o-500-/3208843