Poszukujemy asystentów osobistych osób niepełnosprawnych


Burmistrz Radlina oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie poszukują osób, które mogłyby świadczyć usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w formie umowy zlecenia, w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” w roku 2020.

Asystentem może być:

  • osoba, która posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
  • osoba z wykształceniem przynajmniej średnim posiadająca, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zadaniem asystenta będzie w szczególności pomoc osobie niepełnosprawnej w wyjściu, dojazdach i powrocie z wyznaczonych miejsc związanych z życiem codziennym lub rehabilitacją osoby niepełnosprawnej, a także pomoc w zakupach czy załatwieniu spraw urzędowych.

Osoby spełniające w/w kryteria i wyrażające chęć świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o kontakt mailowy na adres: ops@radlin.pl lub telefoniczny pod numerami 32-4567231 lub 32-4567363 wew. 11, 13, 17 w terminie do dnia 19 listopada 2019 r.

Zatrudnienie asystentów będzie możliwe jedynie po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego do Wojewody Śląskiego wniosku oraz uzyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji: