Zapytanie ofertowe OR.371.7.2019


Nazwa i adres Zamawiającego:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla osób dorosłych, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – catering.
Przez gorący posiłek Zamawiający rozumie jednodaniowy obiad.

Termin składania ofert: 06.12.2019 r. do godziny 13:00.

Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku.

Załączone pliki:

Aktualizacja 05.12.2019 godz. 12:12:

Aktualizacja (09.12.2019 r.):