Zapytanie ofertowe nr OR.371.3.2017


Miasto Radlin, w imieniu którego działa Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie przy ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin, reprezentowany przez Dyrektora zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania do 30 tys. euro.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla osób dorosłych, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. – catering.
Przez gorący posiłek Zamawiający rozumie jednodaniowy obiad.

Termin składania ofert upływa w dniu 05.12.2017 r. o godz. 14.00

 

Załączone pliki:

 

Aktualizacja 06.12.2017 r. godz. 14.02: